Ciało pamięta. Konsekwencje molestowania seksualnego w dzieciństwie


Jeżeli w dzieciństwie zostaliśmy skrzywdzeni, może być tak, że zalęknione dziecko z przeszłości wciąż jest w nas obecne, utrudniając nam dorosłe życie.

Czasem dzieciństwo, zamiast być beztroskie, pełne jest lęku, poczucia winy i wstydu, które pojawiają się w życiu dziecka w wyniku trudnych i bolesnych doświadczeń. Pod wpływem traumatycznych przeżyć zaburzony zostaje prawidłowy rozwój psychospołeczny dziecka, a skutki traumy przenoszone są w dorosłość, przygniatając swoim brzemieniem nieraz na długie lata.

Nikt nie lubi pamiętać bolesnych wydarzeń. Spychamy je wtedy w otchłań pamięci. Stosujemy tak zwane wyparcie, udajemy, że czegoś nie ma, że się nie wydarzyło, a my o tym nie pamiętamy. Tak jest łatwiej. Każdy woli, kiedy rana szybko się goi, niż gdy trzeba co jakiś czas ją otwierać, powodując stan zapalny. Często czytamy w mediach o kolejnych osobach, które przyznały się do bycia molestowanymi w dzieciństwie. Większości udaje się to po kilkunastu lub po kilkudziesięciu latach od zdarzenia, kiedy rana jest już zabliźniona. Dziwicie się temu? Ja nie, tym bardziej nie rozumiem komentarzy typu - na pewno sobie wymyśliła, dlaczego tak późno, teraz w modzie jest bycie molestowanym. Naprawdę? Nie ma gorszego bólu emocjonalnego niż jakiekolwiek wymuszone stosunki seksualne, kiedy powinno się być beztroskim dzieckiem. Szczególnie, że sprawcami są zazwyczaj członkowie rodziny, którym ufamy ponad wszystko. Kto chciałby o tym opowiadać i przeżywać to wielokrotnie w swojej głowie. Łatwiej jest zapomnieć.

Jest też pewne wytłumaczenie, dlaczego akurat w show biznesie może być większy odsetek osób z traumatycznymi doświadczeniami. Dzieci źle traktowane w dzieciństwie, opuszczone bądź wykorzystywane, chcą coś osiągnąć lub być sławne w życiu dorosłym, aby wszystkim udowodnić, że są coś warte. Zainteresowanie mediów oraz fani dają im poczucie bycia kimś ważnym i potrzebnym, czyli tym wszystkim czym nie byli jako dzieci.

Weźmy na przykład Marylin Monroe. Każdy zna jej dzieciństwo. Porzucona przez rodziców, molestowana w domach zastępczych i nienawidzona przez matki zastępcze, które obwiniały ją o uwodzenie mężów. Szybko nauczyła się, że seksualność służy do osiągania celów. Ale już na całe życie została tymże obiektem i przedmiotem seksualnym. Osiągnęła swój cel, była sławna, mężczyźni jej pożądali, mogła mieć wszystko. Ale skończyła tragicznie, bo to nie zapełniło jej pustki i nie wyleczyło jej z traumy. W swoim poczuciu pozostała tylko obiektem, spełniającym oczekiwania innych. Wątpię, ze doszłaby do tego wszystkiego, gdy nie jej trudne dzieciństwo.

Osoby skrzywdzone w dzieciństwie w życiu dorosłym na zdarzenia, które wydają im się zagrażające, często reagują ucieczką, wycofaniem i rezygnacją albo agresywnym atakiem wynikającym z próby bronienia siebie i uniknięcia kolejny raz odrzucenia. Mają niskie poczucie własnej wartości i najczęściej są przekonane, że nie zasługują na nic dobrego. Jeśli coś takiego w ich życiu się wydarzy, nie potrafią się z tego cieszyć. Traktują szczęście jako niezasłużone. Czasami nawet aktywnie działają, niszcząc lub rezygnując z jakiejś relacji czy możliwości rozwoju, żeby przyspieszyć to, co i tak musi zostać im zabrane. Jako osoby przeżywające silne poczucie winy, które zostało im wszczepione w dzieciństwie, dążą do ukarania się - w miejsce "niezasłużonej radości" muszą zadać sobie "zasłużony ból".

Zranieni w dzieciństwie często także, bardzo pragnąc, a jednocześnie bojąc się bliskości, dążą do związków idealnych, w których nie tolerują najdrobniejszych konfliktów i zwyczajne rozbieżności zdań ze współmałżonkiem lub dzieckiem odbierają jako przejaw odrzucenia albo agresji, która ich głęboko rani i przeraża. Ten strach przed konfliktem powoduje unikanie jakichkolwiek sytuacji konfrontacyjnych, czyli wycofywanie się z większości relacji. Nieraz powoduje to uratę pracy, przyjaciół itd. Takie i inne zachowania często są efektem wychowywania się w rodzinach patologicznych, w których obecne były przemoc i alkohol, nie było żadnych norm moralnych i łamało się wszelkie zasady społeczne.

Jak pokazują badania, najbardziej raniącym rodzajem przemocy wobec dziecka, pozostawiającym po sobie głęboki ślad w psychice i pociągającym poważne problemy w późniejszym życiu, jest przemoc seksualna (Sajkowska M.). Dotyka ona wszystkich sfer funkcjonowania człowieka: fizycznej, psychicznej i duchowej. Najczęściej zawiera cechy wszystkich rodzajów przemocy. Jeśli sprawcą był członek rodziny, cierpienie dziecka stawało się większe i boleśniejsze. Poza ogromnym poczuciem strachu, poniżenia, wstydu, winy dziecko spotykało się z koniecznością zachowania tajemnicy, do czego mogło być w różny sposób nakłaniane, co potęgowało poczucie samotności, opuszczenia i lęku.

Odciśnięte piętno

Beverly James ukazała, jak liczne i zróżnicowane dla dziecka są następstwa psychologiczne traumy wykorzystania seksualnego, które odciskają swoje piętno na jego dorosłym życiu.

- Poczucie winy - ukształtowane najczęściej przez sprawcę, który przypisuje dziecku winę, żeby oczyścić siebie. Poczucie winy kreowane jest również przez samo dziecko, gdyż przejęcie odpowiedzialności pozwala nadal żywić wobec sprawcy ciepłe uczucia oraz mieć złudną nadzieję, że kontroluje się sytuację. Człowiek dorosły z doświadczeniem przemocy seksualnej w dzieciństwie najczęściej izoluje się od innych, sam sobie wymierza karę, na przykład: samookaleczenia, samobójstwo, deprecjacja własnych osiągnięć, uzależnienia.

Poczucie bezsilności - sprawca nakłada na dziecko obowiązek milczenia, zamykając je tym samym w pułapce bezsilności, gdyż nic i nikt nie może mu pomóc. Dziecko jest samo ze swoim strachem. Uczucia te pozostają u dorosłego, wywołując wycofanie z życia lub nadmierne kontrolowanie wszystkiego.

Poczucie osamotnienia - zranienie przez najbliższych powoduje utratę zaufania, tłumienie i wycofywanie emocji, co u osoby dorosłej objawia się poprzez depresję, problemy psychosomatyczne (np.: chroniczne bóle, napięcia mięśniowe, zaburzenia oddechowe), unikanie bliskiego kontaktu, niepokój.

Stygmatyzacja - czyli przekonanie, że wszyscy wiedzą, że jest się kimś gorszym z powodu tego, co się stało. Dorośli starają się radzić sobie z tym uczuciem poprzez gorączkowe dążenie do sukcesu, jednak nie potrafią uznać, że są wystarczająco dobrzy. Inne sposoby to przyjmowanie środków psychoaktywnych, czasem zachowania autodestrukcyjne, jak: ryzykowne sporty, samookaleczenia, próby samobójcze.

Erotyzacja - dziecko wykorzystywane seksualnie dostaje od dorosłego fałszywe informacje odnośnie do moralności i zachowań seksualnych. Jest nagradzane za takie zachowania, przez co zaczyna postrzegać siebie wyłącznie jako obiekt seksualny. Prowadzi to albo do koncentracji na sprawach seksu, np.: "Istnieję tylko jako ciało", albo do zupełnego unikania kontaktów seksualnych w dorosłości. Z badań wynika, że ponad 80% prostytutek (Kowalczyk-Jamnicka M.) było ofiarami wykorzystania seksualnego. ( Dr Elżbieta Trubiłowicz, pismo Zbliżenia, nr 7)


Krótkotrwałe i długotrwałe skutki molestowania

Konsekwencje wykorzystywania seksualnego dzieci (child sexual abuse – CSA) można podzielić na krótkotrwałe i długotrwałe. Krótkotrwałe to takie, które występują od razu po sytuacji molestowania i utrzymują się nie dłużej niż przez dwa lata. Długotrwałe to te, które utrzymują się lub następują po okresie dwóch lat (Malec, Skutki wykorzystywania seksualnego dziecka, W: Dziecko Krzywdzone, 14/2006, s. 61-71).

Zarówno krótkotrwałe, jak i długotrwałe skutki seksualnego molestowania dzieci mogą przybrać różnorakie formy i dotyczyć różnych sfer funkcjonowania dziecka:

●       skutki psychologiczne:
– ofiara już na całe życie uczy się bycia „czymś”, a nie „kimś”, jako obiekt zaspokojenia seksualnego sprawcy jest traktowana instrumentalnie i wdrukowuje to sobie na przyszłość,
– ma wieczne poczucie winy, bierze na siebie odpowiedzialność za sytuacje, które bezpośrednio je nie dotyczą, słowo „przepraszam” jest  jak mantra powtarzana tak często, że staje się jak myśli natrętne,
– przyzwyczaja się do bycia obiektem, więc jeśli ktoś okaże dobroć, wyciągnie pomocną dłoń, ofiara reaguje entuzjazmem, ale równocześnie budzi się w niej przymus odwdzięczenia się,
– ofiara może odczuwać bezsilność z powodu tego, że nie udało jej się powstrzymać sprawcy,
– poczucie straty „niewinności”,
– uczucie stygmatyzacji, dziecko często ma przekonanie, że na zawsze pozostanie ofiarą przeżytych doświadczeń,
– uczucie złości wobec sprawcy,  a także osób, które według dziecka mogły, ale nie ochroniły go przed molestowaniem,
– problemy ze snem: kłopoty z zaśnięciem, częste budzenia się w nocy, koszmary,
– przewlekłe stany depresyjne,
– niska samoocena,
– brak asertywności,
– lęk: ostry i/lub chroniczny,
– fobie,
– poczucie wstydu,
– wzmożona czujność,
– dysocjacja,
– problemy z koncentracja uwagi,
– myśli samobójcze,
– wybiórczość wspomnień,
– stały niepokój,
– poczucie krzywdy,
– nieadekwatne reagowanie na dane sytuacje;

●       skutki fizyczne:
– otarcia, stłuczenia, siniaki,
– ból w okolicach pochwy lub odbytu,
– krwawienie z pochwy (niezwiązane z menstruacją) lub odbytu,
– przerwanie błony dziewiczej,
– obrzęk lub rany w okolicach odbytu,
– nadmierne rozluźnienie zwieracza odbytu,
– biegunki lub zaparcia,
– infekcje dróg moczowych,
– choroby weneryczne,– ciąża

●       skutki behawioralne: 
– regresja w zachowaniu, np. opóźniony rozwój mowy u młodszych dzieci,
– uzależnienie od papierosów, alkoholu lub narkotyków,
– samouszkodzenia,
– próby samobójcze,
– wagary,
– włóczęgostwo,
– ucieczki z domu,
– zachowania przestępcze,
– prostytucja,
– zachowania agresywne wobec innych,
– stosowanie przemocy fizycznej,
– hiper- lub nadaktywność,
– „zamknięcie się w sobie”,
– nie uczestniczenie w życiu rodzinnym lub koleżeńskim;

      skutki psychoseksualne i społeczne:
– problemy z utrzymaniem stałych związków,
– rewiktymizacja, czyli ponowne stawanie się ofiarą, np. wchodzenie w związki sadomasochistyczne lub inne, w których partner ma skłonności do dewiacyjnych zachowań,
– promiskuityzm seksualny,
– anorgazmia,
– zmniejszenie popędu i unikania kontaktów seksualnych,
– zmiana preferencji i orientacji seksualnej,
– dysfunkcje seksualne,
– brak umiejętności wchodzenia w relacje międzyludzkie,
– stosowanie mechanizmów ucieczkowych w stosunku do ludzi,
– unikanie bliskości fizycznej,
– nieufność wobec ludzi (szczególnie do mężczyzn),
– stawanie się sprawcą wykorzystywania seksualnego w przyszłości,
– zdeformowane mechanizmy obronne powodujące negatywne postawy społeczne,
– skłonność do podejmowania przypadkowych pozbawionych emocji kontaktów seksualnych,
– tendencja do stosowania przemocy,
– wybieranie życia w samotności, np. w klasztorze,
– seksualizacja zachowań dotycząca dzieci (opisana wyżej);

      skutki psychiatryczne:
– patologiczna podejrzliwość,
– chwiejność nastrojów,
– autyzm,
– zespól ostrego stresu – ASD, które stwierdza się po wystąpieniu trzech z podanych objawów: uczucie wyobcowania emocjonalnego, zmniejszona świadomość otoczenia, derealizacja, depersonalizacja, amnezja dysocjacyjna,
– bulimia lub anoreksja,
– PTSD  (opisane  wcześniej)

(Pospiszyl, Przestępstwa seksualne, 2005,  s.  60, Malec, Skutki wykorzystywania seksualnego dziecka, W: DzieckoKrzywdzone,14/2006, s. 61-71; Krawulska-Ptaszyńska, Rosiński, 1997, Dziecko wykorzystywane seksualnie w obrębie rodziny, W: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 2, 177-183, Bielecki, 2004, Wykład na konferencji „Powiedz komuś” z dnia 17.11.2004).

Skutki wykorzystywania seksualnego są poważniejsze, jeśli:
- dziecko było molestowane systematycznie,
- odczuwa brak poczucia bezpieczeństwa w rodzinie,
- ma problemy z rekcją na traumatyczne wydarzenia,
- nie ma dobrych relacji z rówieśnikami,
- molestowania dokonywał ktoś z rodziny (szczególnie, gdy był to rodzic),
- sprawca był agresywny, stosował przemoc fizyczną,
- w czasie sytuacji wykorzystywania dochodziło do kontaktów genitalnych, analnych, oralnych lub dewiacyjnych,
- dziecko charakteryzuje się neurotycznością, jest wrażliwe i subtelne,
- podejrzewa się dziecko o współudział,
- brak jest szczególnej ostrożności podczas przesłuchania i na sali sądowej,
- dziecko nie otrzymało pomocy psychoterapeutycznej po molestowaniu,
- w rodzinie panuje negatywna atmosfera

(Lew-Starowicz, Psychologia sądowa, 2000, s. 242; Pospiszyl, Przestępstwa seksualne, 2005, s. 60).


Jakiego rodzaju nadużyć seksualnych doświadczają dzieci? 


Wykorzystanie seksualne to aktywność osoby dorosłej (lub nastolatka) o charakterze seksualnym, z której czerpie on przyjemność, a w której udział bierze również dziecko. Jest to każdy kontakt fizyczny o charakterze seksualnym, jak również wpływanie na dziecko, aby było obserwatorem zachowań seksualnych dorosłego. Nie wolno bagatelizować prezentowania dzieciom materiałów (filmów, zdjęć) lub przedmiotów o charakterze erotycznym oraz prowokowania rozmów na temat seksualności, nieadekwatnych do etapu rozwoju dziecka - np. intymnych zwierzeń lub opowiadania sprośnych żartów. 

Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą molestowania seksualnego? 

Większość dzieci - niezależnie od wieku - ukrywa fakt, że doznało skrzywdzenia seksualnego. Wynika to przede wszystkim ze wstydu i poczucia winy. Często, mimo uważnej obserwacji i troskliwej opieki nad maluchem, możliwe jest przeoczenie niepokojących sygnałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na nagłe, znaczące zmiany zachowania. Niepokojące może być zarówno wycofanie, wyciszenie i lękliwość, jak również nadmierne pobudzenie, nerwowość i zachowania agresywne. Ważnym sygnałem są również zaburzenia psychosomatyczne i regresowanie (cofnięcia do zachowań charakterystycznych dla wcześniejszych etapów życia): bezsenność lub ciągła senność, lęki i koszmary nocne, ssanie kciuka, moczenie, bóle brzucha, zaburzenia jedzenia. Niepokojąca jest również seksualizacja dziecka - zachowania seksualne nieadekwatne do etapu rozwoju. Dziecko wykorzystywane seksualnie ma poczucie odpowiedzialności za to, czego doświadcza. Obawia się, że dorosły sprawca ma prawo do swoich czynów, a wina leży po stronie dziecka i zostanie ono ukarane. Ta sytuacja rodzi skrajnie intensywne, sprzeczne ze sobą emocje. Szczególnie istotną kwestią po ujawnieniu wykorzystania jest zrozumienie, że wina i całkowita odpowiedzialność leży po stronie sprawcy. Dziecko, nawet jeśli biernie przyzwalało i uczestniczyło w wykorzystaniu, było jedynie ofiarą, która nie miała wpływu na sprawcę i możliwości przerwania przemocy. Z doświadczaniem tak silnego stresu i nieustającego konfliktu wewnętrznego wchodzi się w okres dojrzewania, a następnie w dorosłe życie. 

Z jakimi problemami zmagają się dorośli, którzy doświadczyli wykorzystania seksualnego w dzieciństwie? 

Życie emocjonalne osób, które w przeszłości doświadczyły traumy seksualnej, naznaczone jest lękiem i poczuciem winy. Czują się życiowo bezradne, mają zaniżoną samoocenę, są wobec siebie szczególnie surowe i krytyczne. Charakterystyczne jest poczucie odmienności - "bycie napiętnowanym", "zbrukanym". W życiu towarzyskim i związkach partnerskich osoby wykorzystane często wycofują się i mają trudności z zaufaniem, ale jednocześnie panicznie boją się odrzucenia i samotności, nawet jeśli w małżeństwie nie są dobrze traktowane. Konsekwencje molestowania mogą przejawiać się w dorosłym życiu również w sferze seksualnej. Kontakt intymny wiązany jest z przykrymi emocjami, bólem i wstydem. Kobiety, doświadczone traumą dzieciństwa, mogą cierpieć z powodu bolesności okolic intymnych lub całkowitej niemożności odbycia stosunku na tle lękowym. Często nie są zdolne do przeżywania przyjemności. Podobnie mężczyźni, którzy również mogą doświadczać zaburzeń podniecenia i orgazmu. Doświadczenie molestowania może także wpływać na "osobowość seksualną" i styl podejmowanych zachowań. Charakterystyczny dla ofiar nadużyć jest zarówno chłód seksualny i silna niechęć, a nawet wstręt do jakiejkolwiek formy bliskości - jak również rozhamowanie seksualne i podejmowanie ryzykownych zachowań z licznymi partnerami. Wczesna trauma może mieć również wpływ na kształtowanie się zaburzeń preferencji seksualnych, np. pedofilii. Wielu mężczyzn, którzy dziś molestują seksualnie dzieci, sami w przeszłości doznali takiego rodzaju wykorzystania. 

Czy doświadczenie molestowania seksualnego w dzieciństwie może być przyczyną moich dzisiejszych problemów w dorosłym życiu? 

Zazwyczaj osoby, które doświadczyły wykorzystania, wiodą dziś udane życie - zakładają rodziny, pracują, utrzymują przyjaźnie. W różnym stopniu radzą sobie ze swoim trudnym doświadczeniem, zakładając, że odeszło już w niepamięć. Możliwe jest samodzielne zintegrowanie swojej przeszłości i staranie, aby nie miała ona kluczowego wpływu na przyszłość. Często jednak bolesne wspomnienia wracają - na przykład podczas pierwszych kontaktów intymnych z nowym partnerem lub kiedy nasze własne dzieci wchodzą w ten sam wiek, w którym my doznaliśmy molestowania. Jeśli wspomnienia, koszmary senne dotyczące wykorzystania powracają, nie znajdujemy rozwiązania dla konfliktów w małżeństwie, złych relacji z rodziną i trudności wychowawczych z dziećmi, przerastają nas gwałtowne stany emocjonalne i lęki - warto zastanowić się, czy u ich wspólnego źródła nie leży właśnie nieprzepracowana trauma z przeszłości. 

Czy warto powiedzieć bliskim, że w dzieciństwie doświadczyłem wykorzystania? 

Jeśli czujesz, że w przeszłości spotkało się coś złego, podzielenie się z kimś tajemnicą swojego skrzywdzenia może okazać się przełomowym krokiem. Wyznanie swojego sekretu wymaga jednak przygotowania psychicznego, dużej odwagi i siły. Bardzo trudną jest również decyzja, komu pierwszemu wyznać bolesny sekret. Do nadużyć seksualnych najczęściej dochodzi w rodzinie. Sprawcami zazwyczaj są wujowie, starsi kuzyni, dziadkowie i ojcowie. Często również przyjaciele domu, sąsiedzi. Pozostała część rodziny zazwyczaj nie jest gotowa na przyjęcie informacji, że zaufany krewny dopuścił się tak strasznego czynu wobec dziecka. Żony nie dowierzają w winę swoich mężów, a nierzadko wręcz tłumaczą ich zachowanie, bagatelizują winę i pomagają ukrywać prawdę. Wyznanie swojej rodzinie, że przed laty w domu doszło do wykorzystania seksualnego dziecka, może być dla wszystkich oczyszczające - wreszcie wypowiedziane zostało to, czego wszyscy się domyślali, ale nikt nie odważył się dotąd wymówić na głos. Warto jednak pamiętać, że doprowadzając do takiej rozmowy możemy narazić się również na brak zrozumienia, zignorowanie, a nawet zostać posądzonym o kłamstwo. 

Gdzie otrzymam pomoc? 

Wiele osób postanawia po raz pierwszy opowiedzieć swoją historię w internecie. Na forach społecznościowych i blogach anonimowo przełamują swój lęk i wstyd. Zrozumienie i wsparcie innych internautów jest zaskakująco silne. Okazuje się wtedy także, że wykorzystanie seksualne nie dotyczy tylko mnie, ale również wielu innych kobiet i mężczyzn. Rozmowa o wspólnym doświadczeniu, poczucie "pokrewieństwa" z innymi ludźmi i pełne ich zrozumienie może być leczące. Wsparcie można odnaleźć również w rozmowie z zaufanym przyjacielem, dobrym nauczycielem-mentorem, mądrym krewnym lub życiowym partnerem. Często pierwsze wyznanie swoich bolesnych przeżyć pomaga w podjęciu decyzji o rozmowie z psychologiem, udziale w grupie wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie lub indywidualnej psychoterapii. Taką pomoc oferują zarówno gabinety prywatne, jak i liczne organizacje i fundacje. Drogi wychodzenia z traumy molestowania seksualnego są różne - najważniejsze, aby przerwać milczenie i zdjąć z siebie ciężar tajemnicy.

(Wywiad: Justyna Piątkowska psycholog, seksuolog, terapeuta.)


Nie oceniajcie ludzi, którzy przyznali się do bycia molestowanymi. Oni tego nie chcieli. To nie jest ich wina i nie powinni za to ponosić dodatkowych konsekwencji w postaci ostracyzmu społecznego. Niewiele jest tak silnych psychicznie osób, które mają odwagę wytaczać procesy sądowe swoim oprawcom. Tym bardziej, jeśli są to ojcowie, matki, dziadkowie, wujkowie itp. Lepiej rozejrzyjcie się wokół siebie, czy ktoś niemo nie woła o pomoc. 


Diana Nowek
Share on Google Plus
  Blogger Comment
  Facebook Comment

88 komentarze:

 1. Polecam https://www.youtube.com/watch?v=QzC6OfPj82I

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam jestem studentką III r. resocjalizacji i piszę pracę licencjacką na temat : Molestowanie seksualne w dzieciństwie a wpływ na dalszy rozwój człowieka" Moja prośba jest następująca chodzi czy ktoś z państwa lub znajomych był molestowany w dzieciństwie . Mogę się domyślać ,że to jest bardzo ciężki dla Państwa temat . Ale może ktoś z Państwa chciałby wypełnić, która jest ANONIMOWA i wyniki będą dostępne dla mojej osoby. Bardzo proszę o pomoc. Podaję link do ankiety http://www.ankietka.pl/ankieta/205385/molestowanie...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj, jest to rzeczywiście trudny temat, a osoby z doświadczeniem wykorzystywania rzadko dzielą się swoimi wspomnieniami. Ale cieszę się, ze wybrałaś sobie taki temat i chcesz go badać, gdyż ciągle jest to tabu w naszym społeczeństwie.

   Usuń
  2. Dika - zamieszczę też na moich tablicach.i na moim blogu

   Usuń
  3. Dika - napisz również do nich napewno pomogą i zamieszczą na tablicy głownej https://www.facebook.com/notes/strony-ocalenia/ofiary-molestuj%C4%85cych-kobiet/472797936235923

   Usuń
  4. Dziękuję...

   Usuń
  5. Wypełnie.

   Usuń
 3. Bardzo trudny temat :( .
  A bloga bede odwiedzać codziennie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Byłam molestowana seksualnie, potem zostałam 2 razy zgwałcona, na szczęscie udało mi sie wyskoczyć z prostytucji gdyz brałam przez lata narkotyki potem alkohol...nie umiem sobie z tym poradzić. Jakos prowadze swoje życie w trzezwosci, podróżuje pracuje z chorymi ludźmi radze sobie, ale temat powraca. Żyje samotnie. Tęskknie za mężczyzną a jednocześnie wszyscy moi wybrancy zrobili mi tyle krzywdy że nie jestem teraz w stanie zaufać komukolwiek. To jest błędne chore koło. Nie potrafie sobie z nim radzic. W ciągu 10 lat przeprowadzałam się ponad 20 razy, zmieniam pracę miejsce zamieszkania kraje ... ciągle uciekam ciągle buduje i niszcze. Nie wiem jak to do cholery przepracować. Jestem już tak zmęczona . . .potwornie zmęczona ale nie potrafie sie zatrzymać. Najgorsza jest ta powracająca nienawiść do siebie. Nienawiść do ciała. Nienawiść do ludzi, i potworna tęsknota samotność . . . Mam nadzieje, że to przemienie, e uda mi się to przekuć w coś pozytywnego i uwolnić od tej ciągłej ucieczki przed sobą.
  naprawde mam dość . . .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj, Twoja historia przypomina mi tekst, który przeczytałam kiedyś na Fochu - podobne mechanizmy: http://foch.pl/foch/1,132906,18723337,wujek-rozbudzil-mnie-seksualnie-nauczyl-ze-moze-bolec-list.html

   W przypadku takiej silnej traumy bardzo trudno jest się samemu uporać z demonami bez terapii. Szczególnie jeśli powtarzalność schematów jest tak silna. Nie jest to łatwe, ale stopniowo da się wyswobodzić głowę. Trzeba przestać uciekać, znaleźć pracę nie przypominającą o traumie, przyjaźnić się z kobietami i podjąć terapię. W razie pytań pisz.

   Usuń
  2. Hej dziękuje za artykuł i za odpowiedź. Tak byłam na dwóch terapiach, bardzo mi pomogły. Mam problem z "zakorzenieniem się" w jednym miejscu. Przyjaźnie sie kobietami, tylko mam już dość tego przemieszczania. . . Dziekuje Ci za odpowiedź. Jeśli masz więcej takich artykułów czy wypowiedzi kobiet, ja wciąż szukam podobieństwa i wciąż szukam podobieństw, które pomogą mi się wyzwolić.

   Usuń
  3. Witaj Alice chcialbym tylko powiedziec ze facetow dotyczy ten sam problem...tylko w moim przypadku wyparcie pozwala nie nyslec,nie pamietac.Jednak czasem cos wyplywa na brzeg swiadomosci i wtedy wlacza sie autodestrukcja pt. alkohol i narkotyki.Ja tez walcze ale jestem tak skrzywiony psychicznie ze wycofalem sie prawie calkowicie z zycia.Walcze chyba z soba samym.Badz dzielna.Pozro.

   Usuń
  4. Hej Anonimowy! Wiem,że dotyczy. Mam znajomego, który też to przeszedł. Jechał się zabić i tak sie poznaliśmy. Twój wpis uświadomił mi wczoraj jedno,że jedyne co moge zrobić to zamknąć te drzwi za sobą. To wypływa... jasne, zwłaszcza jak człowiek jest dłużej sam. Niestety sprawiedliwości nigdy nie dojdę nikt mi też nie uwierzy. Nie mieszkam juz w tamtym miejscu odkąd skonczyłam 19 lat. Poprostu uciekłam z domu. Uciekłabym wcześniej ale straszono mnie ośrodkiem wychowawczym. Wytrzymałam. Po Twoim wpisie dotarło do mnie w końcu, że . . . . Jedyne co mogę zrobić to ŚWIADOMIE zamknąć te drzwi i żyć dalej. Znaleźć znowu terapeute, który pomoże mi przepracować schematy, bo one są najgorsze i żyć dalej. Aby nie zniszczyć tego co mi pozostało. Tymczasem podróżuję. Pracuje nad ChAD i jakos daje rade. Dzięki za wpis.

   Usuń
  5. Cześć, przeczytaj proszę Radykalne Wybaczanie. Zrozumiesz błędne koło. To bardziej o pomocy sobie niż o tym, że należy wybaczyć. Polecam jako była molestowana.

   Usuń
 5. Żygać mi się chce, w klatce czuje ścisk i mam drgawki jak próbuje zapomnieć. Sączy sie ze mnie nienawiść i mam ochotę go zobić. Nie wiem jakiej orientacji seksualnej jestem, nie jestem w stanie stworzyć bliskiego związku choć probowałem. Chodziłem przez 5 lat do dobrego terapeuty, która robiła wszystko, żeby mi pomóc. Teraz jestem na dziennym oddziale psychiatrycznym, codziennie wsciekly i bezsilny. Łykam tabletki przeciwdepresyjne i uspokajajace. Chodze do lasu, żeby sie wyladowac. Nie znajduje ukojenia. Nie chce sie stoczyc. Chce żyć.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja w sytuacjach krytycznych swojego oprawcę morduję w myślach. Dosłownie wyobrażam sobie jak mu wbijam nóż. Wtedy mi lepiej. Na chwilę doznaje spokoju. Ale głównie piję żeby zapomnieć i objadam się. Nikt tego nie zrozumie, kto tego nie przeżył. Życzę Ci zdrowia, bo na szczęście to my wszyscy raczej nie mamy szans.

   Usuń
  2. Polecam terapię EMDR leczy, oczyszcza, pozwala normalnie zyc

   Usuń
 6. Czasem się zastanawiam czy nie byłoby dobrze spotkać drugiej połówki też po takim przeżyciu. Dodatkowo mogłaby być na tym etapie rozwoju wewnetrznego co ja. Wtedy rozumialby czemu nie chcę flirtować tylko rozmawiać. Cxemu muszę zaufać itd. I czemu porady psychologow o randkach, całowaniu i kiedy pierwzzy seks możemy sobie w naszym przypadku włożyć między bajki. Doceniam to jakie bylo moje zycie do tej pory ale się zmieniło i niestety swiat normalnych facetow jeszcze się przejaskrawił. Kawalerowie wieku 35 do 40 lat ktorzy chca dzieci, randki czy seks no problem. Dziekuje nie umiem tak. Niestety.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj Sylwia.
   Ja tak samo myślałem ze fajnie by było spotkać kogoś o podobnym stanie co mój. Rozmowa często pomaga ale huśtawki nastrojów czasem nie pozwalają. Tak naprawdę nie zależnie co zrobimy to wewnątrz wieczne cierpienie jest i strach. Ja się boję wszystkiego a zwłaszcza ze mógłbym zrobić to samo i to mnie przeraza

   Usuń
 7. Hej Anonimowy i alice last. Byłam molestowana przez ojca w bardzo wczesnym dzieciństwie. Próbował mnie zniewolić i podporządkować. Jak zaczęłam stawiać opór zaczął mnie bić w przypływie szału pod byle pretekstem. Matka mnie odrzuciła i znienawidziała za jego pociąg do mnie, jakby to była moja wina. Nie zaznałam od niej miłości. Mam zaburzoną osobowość polegającą głównie na lęku przed bliskością i lęku przed odrzuceniem. Nie nadaję się do bliskich związków. Uciekam od ludzi jak tylko wytworzy się namiastka bliskości. Bardzo często zmieniam pracę. W kontaktach z ludźmi utrzymuję dystans który jest moim głównym mechanizmem obronnym. Najlepiej mi wychodzą związki na odległość. Obecnie zmagam się z nerwicą lękową i depresją. Życie dla mnie to piekło. Pasmo udręki z ludźmi i samą sobą. Mimo wszystko nie poddaję się bo mam nadzieję że pokonam demony przeszłości. Wierzę że wszystko jest po coś i ma sens. Trzeba go chcieć odkryć i mieć wolę tego aby przetrwać najgorsze bo wierzę że to da mi siłę i wyzwolenie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podpisuje się narazie jako anonimowy. Też byłam molestowana, ale nic z tego nie pamiętam dokładnie, wiem że byłam traktowana gorzej niż pies, tak samo uciekam od ludzi, i tak samo w związkach mi nie wychodzi,nie mam na tyle siły aby iść z kimś w cztery oczy porozmawiać.

   Usuń
  2. Teraz mam 18lat, wszystko wraca od roku, pakuje się w anoreksje, bo tylko ona mnie rozumie.

   Usuń
 8. Nie pakuj się w anoreksję jeśli jeszcze jesteś w stanie to kontrolować nie rób tego to droga donikąd lepiej od razu skoczyć z mostu. Tak w ogóle lubię myśleć o śmierci że jest wyjście aby skończyć męki ale wiem że nigdy tego nie zrobię bo zawzięłam się żeby się nie poddać.. Czasem jest tak ciężko że wyję i krzyczę z bólu. Jak popadam w apatię zmuszam się żeby wstać i wyjść z domu. Cokolwiek żeby przetrwać i się nie poddać. Nic nie trwa wiecznie. Cierpienie i ból kiedyś przeminą.

  OdpowiedzUsuń
 9. http://www.psychebook.one.pl - książki o uzależnieniach seksualnych, skutkach przemocy domowej

  OdpowiedzUsuń
 10. też przeszłam przez wykorzystanie seksualne; brat miał fiksację na stosunki oralne i przemoc; nigdy nie doszło do klasycznego stosunku; ale mimo, iż nie przeszłam aż tak traumatycznych przeżyć jak poprzednicy umieszczający tu swoje wpisy - też mam pod górkę z życiem: izolowanie się od ludzi i jednoczesna potrzeba kontaktu i miłości; czasami myślę, że im bardziej tego człowiek potrzebuje tym bardziej się izoluje... nieudany wieloletni związek, niemożność posiadania dziecka - stąd rozstanie - partner chciał koniecznie swoje biologiczne dziecko; wieloletnia terapia (cały czas w toku)- psychiatra i psycholog i jakoś żyję, mam wrażenie, że spokojnie już teraz; ale związek, prawdziwa bliskość nie wychodzą mi, po prostu nie potrafię .......ale warto, wiem to po wielu latach terapii, mimo wszystko walczyć o swoje życie......podczas terapii spotkałam wielu życzliwych ludzi, pomocnych, pełnych szacunku i prawdziwego współczucia w stosunku do innych ludzi....nie warto się poddawać; myślę sobie, że jest taki wybór - albo życie w ciągłej udręce, obrzydzeniu, smutku, depresji, poddanie się temu ""demonowi", temu piekłu, które ktoś nam zafundował...albo starać się wykorzystać w miarę pełnie te aspekty życia, które można; wiem, że ofiary takiej traumy zostały haniebnie, potwornie odarte z pełnej "oferty" życia jakie można było by mieć mając szczęśliwy start, ale może warto spróbować te "okaleczone" zasoby wykorzystać...

  OdpowiedzUsuń
 11. po przeczytaniu tego dlugo nie moglam sie uspokoic . szukalam zaprzeczenia tego co jest prawda...maz stwierdzil ze przez to ze bylam molestowana jestem jaka jestem ... usiadlam sobie i wpisalam czy sa efekty uboczne.... przeciez poradzilam do dzis ... wszystko sie zgadza ... i nie wiem co dalej ... gdzie isc... jestem strasznie nerwowa krzykliwa uzalezniona od usypiaczy roznego rodzaju agresywna ...ja bez swoich uspokajaczy jestem chodzacym wulkanem wybucham ciagle...wstyd mi z domu wychodzic ...mam takie ataki zlosci nie umiem ich powstrzymac nie umiem ich tez przyjaci przyznac sie... siedze potem i placze bo nie rozumiem nie rozumiem czemu taka jestem zmiana nastrojow to u mnie male slowo ... jestem matka 2 dzieci rozwodze sie stracilam mieszkanie i nic nie robie poprostu nie chce ... i dalej nicmamdosci wciaz zaczynac od nowa wciaz nowy poczatek nie mam sily nie . chcialam byc szczesliwa a meczy mnie zycie tak bardzo nie mam sily walczyc mam wrazenie ze wciaz walcze a kazdy dzien ... mieszkam od 9 lat za granica wtedy ze takpowiem sie wszystko skoniczylo i ostatnie 7 lat zycia to pieklo moja dusza przezywa pieklo w moim ciele. uwazam ze jestem inna niz jestem a nie umiem byc taka .... prosilam o pomoc meza nie raz nazwal mnie ruchawica wujka albo inaczej . nie chce zyc a nie mam kur** odwagi ze soba skoniczyc... nic nie jest jak powinno a teraz czytam ten artykul i mowie to on to jego wina.... ale to ja na to pozwolilam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. od: Anonimowy z 30 lipca 2016 18:48
   Anonima91 - nie zgadzam się z Twoim wpisem "...ale ja na to pozwoliłam". Jak można nie pozwolić? Co to znaczy? Wiem, że każda ofiara molestowania seksualnego - bez względu w jakim wieku go doznała, nie mogła pozwolić czy nie pozwolić na nie, bo: w trakcie wykorzystania BYŁA ZMANIPULOWANA, DOZNAŁA PRZEMOCY PSYCHICZNEJ I/LUB FIZYCZNEJ lub odwrotnie. Nierzadko doznała satysfakcji seksualnej podczas wykorzystanie - tym bardziej się wtedy obwinia, czuje do siebie wstręt, nienawidzi siebie....myślę, że wszystkie ofiary jakichkolwiek działań przemocowych doznają takiej huśtawki (łagodnie powiedziane!). Myślę, że Twój mąż - jeżeli nazwał Cię tak jak Cię nazwał - to czy jest rzeczywiście Twoim mężem??? Jezu, jak można tak odezwać się do osoby, z którą dzieli się życie i która przeszła piekło wykorzystania? Nie wiem kim jest Twój mąż, ale facet nie ma odrobiny empatii i zrozumienia dla cierpienia innego człowieka....słów nie mam. Zastanów się z kim żyjesz? Moim zdaniem - podejmij terapię. To długa droga i bardzo trudna, ale zawsze pomaga. Nie będzie spektakularnego "boom". To ciężka praca, bardzo ciężka, długotrwała. Ale warto nawet troszkę polepszyć sobie odczuwanie życia. Wcześniej myślałam że jestem po prostu martwa, to znaczy przed terapią...było życie, praca, obowiązki, staranie się o potomstwo, mnóstwo spraw....ale ta głucha pustka w środku, i wreszcie krach na całej linii...jak już pisałam wieloletnia terapia i jest LEPIEJ. Nie jakieś fajerwerki, ale bywa naprawdę dobrze i jakoś tak pełniej. ANONIMA91 - masz dzieci, masz siebie - to jedyna osoba, właśnie Ty, która będzie z Tobą do końca życia i z którą warto się zaprzyjaźnić. Jakkolwiek zagadkowo to brzmi, spróbuj - co Ci szkodzi. Jedyne ryzyko jest takie, że może się...udać. O dziwo tak - może tylko się udać. Jak bardzo zależy tylko od ilości ciężkiej pracy - Twojej i dobrego terapeuty. Polecam lekturę Johnson Stephen - Przemiana charakterologiczna. Cud ciężkiej pracy. Ale może to troszkę później. Wnoszę z Twojego wpisu, że jesteś bardzo roztrzęsiona i "rozwalona". Spróbuj poszukać fachowej pomocy. Myślę, że jesteś ...dzielna, zobacz... żyłaś, działałaś, dałaś radę na emigracji, masz dzieci - mimo tego co Cię spotkało i spotyka. Nawet jak się człowiek czołga - to pamiętaj, zawsze DO PRZODU! :)

   Usuń
  2. hej - na tym polega nasz problem, że my jesteśmy odcięci od ciała i też całe zycie dźwigamy poczucie winy które nam wpojono. Co do męża - ja się ze swoim rozwiodłam, jak zaczęłam terapie to mi powiedział " jak sie już naprawisz, to możemy się zejść" więc się rozeszliśmy . . . i nie żałuje. Terapia terapia i jeszcze raz terapia. Mi pomogły też ćwiczenia TRE, które pomagają uwolnić to co ciało zapamiętało. Ale pewne rzeczy są zapisane w środku i niestety odzywają się.
   Mam nadzieje, że uda mi się gdzieś znaleźć dom/lub choćby miejsce z którego się nie "wyloguję".
   Całus
   trzymaj sie ciepło.

   Usuń
  3. od: Anonimowy z 30 lipca 2016 18:48
   znajdziesz "dom/lub choćby miejsce", a jak nie to zrób, zbuduj sama; ja tak zrobiłam - zbudowałam mały domek, maleńki i zapraszam do niego tylko tych, których chcę, szanuję i którzy też mnie lubią, szanują...demony też się odzywają, bo odzywa się "to co ciało zapamiętało", ale odzywa się u siebie, na - w jakimś sensie "moich" warunkach
   cmok
   też trzymaj się ciepło

   Usuń
  4. hahahah pozwoliłaś? Kobieto kochana, na nic nie pozwoliłaś! Mi bardzo dłuuugo zajęło, zanim sobie uświadomiłam, ze to nie była moja wina. Pół życia wierzyłam w to, że jestem współwinna, bo przez lata ,,pozwalałam" milcząc. Jesteśmy ofiarami, to inni pozwolili na krzywdę, która nam się dzieje do tej pory.

   Usuń
 12. https://www.youtube.com/watch?v=wQk7Fmqvh40 polecam szczególnej uwadze!

  OdpowiedzUsuń
 13. Witam,
  Od jakiegoś czasu czuje potrzebę wyrzucenia z siebie emocji związanych z długotrwałym molestowaniem przez rodzica i nie tylko. Szukam terapii, która by mi w tym pomogła jednocześnie pozwoliła zrozumieć zachowania i emocje jakimi się poddaję na skutek tych wydarzeń.
  Przez ok 2 mies chodziłam do psychoterapeuty w nurcie psychodynamicznym. Zastanawiam się czy to odpowiedni nurt dla mnie. Nie odrzucam go zupełnie, po prostu mam wątpliwości, bo nie mam doświadczenia w terapii. Zastanawiam się czy są jakieś wskazówki która terapia jest odpowiednia zależnie od problemu czy to zależy tylko od osobowości pacjenta i tej chemii w relacji psychoterapeuta - pacjent.
  Obecnie z kilku przyczyn (urlop, brak terminów) następne sesje będą prawdopodobnie od II poł pażdz. Mnie nosi a jednocześnie brak mi determinacji do podjęcia prób poznawania kolejnych psychoterapeutów. Nie wiem czym się sugerować przy wyborze tak bym nie spędziła kolejnych miesięcy na poznawaniu kolejnych, ale jeśli już mam to robić to chcę dokonać najlepszego wyboru. Proszę o podpowiedz w jakim nurcie była wasza psychoterapia. Czy próbowaliście różnych i któraś była szczególnie korzystna lub nie? Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli jes pani z Warszawy to polecam terapię poprzez pracę z ciałem A.Lowena, prowadzi ją np. Marzena Barszcz. Oprócz psychoterapii wprowadzane są też ćwiczenia niwelujące napięcia w ciele i rozładowujące złość. Moim zdaniem, osoba z takimi przeżyciami jak Pani, oprócz części "pracy z emocjami" potrzebuje również uwolnienia się z napięć w ciele, pomocy w wyrażaniu emocji (choćby krzyku, złości, płaczu). Ale oczywiście dużo zależy od "dopasowania" z terapeutą. Na pewno szkoda tej pracy terapeutycznej na tak długą przerwę.

   Usuń
  2. Dziękuję za podpowiedź i przy okazji za artykuł. To prawda, trudno jest mi wyrażać emocję, a te o których Pani piszę są właściwie zablokowane. Jestem z Wrocławia więc nie skorzystam z poleconej osoby, ale łatwiej będzie mi szukać odpowiedniej dla mnie terapii. To prawda szkoda, choć liczę, że odbyta praca całkiem nie umknie. I trochę szkoda, że terapeutka mi tego sama nie zasugerowała, ale być może znamy się za krótko.

   Usuń
 14. Dzień dobry,
  widzę, że temat jest aktualizowany, p. Diana odpowiada, dlatego pozwolę sobie zamieścić parę słów, szukać porady. Jednocześnie mam wrażenie, że problem jest nieco innej natury, niż przytaczane wcześniej- bardzo proszę o pomoc, pomoc w tym co robić dalej.
  Mam 26 lat. Od jakiegoś czasu, którego nie potrafię dokładnie sprecyzować- mam wrażenie, że spotkało mnie coś złego w dzieciństwie, złego na tle seksualnym. Muszę jednak zaznaczyć, że nic takiego nie pamiętam- żadnych obrazów, uczuć. Od jakiegoś czasu przypominam sobie pewne sytuacje, które z perspektywy dorosłej kobiety są dziwne, niepokojące- ale może nie są, może to tylko moje wrażenie, a to normalna sprawa- napiszę o tym później. To uczucie, wrażenie we mnie tkwi, coraz mocniej. Stąd moje pierwsze pytanie: czy można wyprzeć to zupełnie? Nie pamiętać niczego?
  Nie mam problemów ze związkami- miałam tylko dwóch partnerów. Obecny, a więc drugi, jest bardzo dobrym człowiekiem i związek który tworzymy jest wspaniały, partnerski i budujący. Jednak w sferze seksualnej zawsze jestem wycofana, bardzo rzadko inicjuję seks, raczej z przymusu, bo wiem, że partner ma potrzeby i oczekuje tego ode mnie. Nie odczuwam przyjemności z seksu (nie jest to również wstręt- nie wiem jak to ująć, ale jest mi to obojętne, w trakcie chciałabym żeby się "skończyło". Po fakcie mam poczucie winy, wrażenie, że zrobiłam coś złego, jak gdyby lekki stan lękowy. Nie dzieje się tak przy masturbacji i jest dla mnie dużo bardziej satysfakcjonująca niż stosunek.
  Bardzo peszą mnie wszelkie aluzje seksualne, nie znoszę traktowania mnie jak obiekt seksualny- nie potrafię nosić dekoltów, krótkich sukienek- peszą mnie spojrzenia, czuję się niesamowicie nieswojo i termin "seksownej kobiety" jest mi zupełnie obcy.
  Jako osoba mam bardzo niskie poczucie własnej wartości, choć jestem świadoma że nie powinno tak być- nie mam ku temu powodów. Szukam ciągłej akceptacji wśród otoczenia, ale nawet kiedy ją dostaję, jest niewystarczająca. Wciąż chciałabym więcej. Mam za sobą epizody bulimiczne/kompulsywnego obżarstwa, ale nie wiem czy to w jakiś sposób się łączy. Mam ogromne wahania nastrojów. Myślę, że mam skłonność do uzależnień (alkohol, papierosy), ale trzymam to na wodzy, ograniczając do minimum, właśni dlatego, że mam tego świadomość. Nie znoszę kontaktów fizycznych z ludźmi innymi niż mój partner: wszelkie przytulania, dotknięcia, poklepywania, nawet od bliskich osób są dla mnie wysoce niekomfortowe, wręcz wstrętne.
  Jeśli chodzi o obrazy, które mi się przypominają- namawiałam na przykład młodszą siostrę do dotykania mnie w okolicach intymnych. Pamiętam tylko jedną taką sytuację: ona miała ok. 4 lata, ja ok. 10 a przynajmniej tak to pamiętam.
  Proszę o pomoc- czy to mogą być jakieś stłumione objawy, że jednak stało się coś złego? Czy to po prostu... moja wina i taka jestem, a problem leży gdzie indziej? Gdzie szukać dalszej pomocy, bo domyślam się, że konieczna byłaby psychoterapia? Bardzo, bardzo proszę o odpowiedź. Nie daje mi to spokoju i zjada od środka.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za podzielenie się swoją historią i obawami. Pani pytanie nie jest proste - większość ofiar molestowania pamięta część wydarzeń i/lub swojego oprawcę albo pozostaję inne ślady np.medyczne. Wyparcie jako takie nie istnieje -możemy coś spychać do niepamięci, ale i tak będziemy wiedzieli, że to się stało. Chyba że molewstowanie było w bardzo młodym wieku - do 3-4 roku życia. Jeśli traumatyczne wydarzenie miało miejsce w młodym, ale późniejszym wieku to mogła równiez wystąpić amnezja, czyli wymazanie wspomnień z okresu np.molestowania. Wtedy osoba nie pamięta np. dwóch lat życia.

   Dlatego trudno jest odpowiedzieć na Pani pytanie. Pani zachowanie, stosunek do seksu może wynikać z wychowania i stylu więzi z rodzicami, niekoniecznie z molestowania. Ważne jest czy okazywali Pani miłość, przytulali i jakie mieli relacje jako małżeństwo. Psychoterapeuta mógłby Panią nakierunkować w poszukiwaniu odpowiedzi. Proszę sobie również przypomnieć czy miewała/miewa Pani koszmary, które mogłyby przypominać sceny z przeszłości.

   Jeśli może skorzystać Pani z prywatnego terapeuty można poszukać choćby na portalu znanylekarz.pl wybierając odpowiednią specjalizację. Jest też możliwość zapisania się do psychologa w przychodni, należy poszukać takiej w swoim mieście.

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

   Usuń
  3. Trzymam kciuki, w razie pytań najlepiej pisać na maila z dołu strony.

   Usuń
  4. przypomina to trochę mnie. Mam 28 lat... przezycia z ojczymem w wieku 15 - 16 lat. Tyle, że ja pamiętam.. pamiętam tez mame, której o tym opowiedziałam i usłyszałam "nie wierzę ci"... nie do tego zmierzam żeby wspominać. Chodzi o problem z dniem dzisiejszym. Z mamą i ojczymem utrzymuję kontakt ograniczony ale na zasadzie "jakby nigdy nic się nie wydarzyło" w głębi siebie jego nienawidzę, mamę próbuję sobie tłumaczyć.. żyję ze wspaniałym mężczyznom, który wie o moim problemie ale była to jedna rozmowa i nigdy do tego nie powróciliśmy. Zauważyłam, że im jestem starsza tym podczas naszych relacji intymnych częściej wracam do tamtych wspomnień. Koszmarnie mnie to męczy. W latach nastoletnich traktowałam męskie relacje bezuczuciowo... przygoda i nie miałam z nimi problemu. Teraz im więcej mija czasu im dłużej jestem z moim partnerem tym częściej wszystko powraca. Dlaczego ? Dokładnie jak w poscie powyżej rzadko inicjuje cokolwiek, więcej przyjemności mam z gry wstępnej... sam sex jest dla mnie "bez wrażeń" chociaż w dzicienstwie byłam tylko dotykana... Zastanawiałam się nad psychologiem.. nie mogę zrozumieć dlaczego teraz to wszystko powraca... kiedy chciałabym oddać całą siebie... wszystko powraca jak koszmar. Zajmuje mi całą głowę... chciałabym wtedy uciec z sypialni i zamknąć się gdzieś sama.

   Usuń
  5. Witam. Tak można nie pamiętać nic a nic - ale życie i ciało przypomina. Mam 27lat. Na "pomysł", że mogłam być molestowana wpadłam jak byłam w ciąży - 3 lata temu. Poprzez nienawiść do facetów która nagle wybuchła i poszukiwanie informacji o kobietach molestowanych. Przychodziły niejasne obrazy penisów i ich niemiłe zapachy. Dalej nic nie pamiętam, lecz mój tata potwierdził informację - jako 5 latka przybiegłam do niego i powiedziałam że "nie lubię siusiaka wujka" - tata płakał jak mi to mówił, mówił też że wtedy ostatni raz się do niego przytuliłam. Wujek jest bratem mamy, mama murem stanęła w jego obronie i całe dorastanie dalej był w moim życiu faworyzując mojego brata (ja nic a nic nie pamiętam!!) - było to dla mnie bolesne, kochałam wujka; mama robiła to samo, tępiła mnie i ciągle porównywała do "lepszego" brata, tata zaś popadł w alkoholizm i bronił mnie coraz słabiej. Zrozumiałam w jednej sekundzie o co chodzi w moim pełnym bólu i braku samoakceptacji życiu... Czemu jako dziecko biłam i kopałam jak ktoś chciał mnie przytulić, czemu jako nastolatka bałam się choćby odezwać do chłopaka, czemu borykałam się z bulimia i anoreksją, czemu nienawidziłam kobiet. Także wpis Alice thelast bardzo przypomina mi mnie - nie mam korzeni, nie pracowałam nigdzie dłużej, nie mam prawdziwych przyjaciół, izoluję się od ludzi a jak z nimi jednak jestem to czuję się jakbym oglądała ryby przez szybę - niby z nimi a osobno. Partnerów wybierałam na podobieństwo tego wujka - mamińsynków, zakochanych w swojej mamie i niesamodzielnych jak wujaszek, potem jak poskładałam obrazy dzieciństwa w całość okazało się że także uzależnienie od porno jest cechą główną moich partnerów odziedziczoną po "wujaszku". Jestem gotowa przyjąć swoją przyszłość bez mężczyzny tyle spotkało mnie z ich strony bólu (ojciec mojego dziecka był przy mnie gdy dowiedziałam się o molestowniu i powiedział "nie będę ponosił za to konsekwencji" - mowa o panu który jest uzależniony od porno i ogląda filmy kazirodcze, więc najpewniej sam padł ofiarą). Co do seksu... Po raz drugi straciłam dziewictwo w wieku 21 lat i mimo iż nie wiedziałam wtedy o tym, że już to dziewictwo straciłam jako dziecko to w ogóle się nie zdziwiłam że nie mam błony dziewiczej. Po rozpadzie pierwszego związku kilka romansów krótkotrwałych, kilka nocy z nieznajomym - jednak nigdy bez zobowiązań, moja natura każe mi się przywiązywać, lecz faceci uciekali, przestawali się odzywać. Byłam taka pełna namiętności i pragnienia bycia z mężczyzną. Potem nadszedł drugi związek i dziecko, przypomniało się na tyle dużo, że teraz wiem co mnie spotkało. Jednak nadal nie pamiętam co zaszło, pamiętam zapach i widok jak na zdjęciu, dalej moja psychika stawia mur. Moje życie niewiele zmieniło się po dowiedzieniu się z czego wynika mój ciągły strach i niskie poczucie własnej wartości. Teraz nie czuję w ogóle potrzeb seksualnych, nie czuję się również kobietą - oraz tak samo jak u Ciebie, nie chcę być seksi, nie chcę by facet patrzył na mnie i myślał o seksie. Mimo to wciąż spotykają mnie molestowania - to ktoś obmaca moje piersi w windzie (skopany i uderzony w twarz uśmiecha się i mówi :jesteś słodka:), to ktoś zaproponuje mi 50zł za loda, to kolega wieloletni mimo sprzeciwów wysyła mi swoje zdjęcia nagie i żąda moich bo jest policjantem i zrobi ze mną porządek. Czy warto mówić o tym komukolwiek? Moje rozmowy z mamą skończyły się na tym, że wdg niej coś było, ale nie takie złe jak mi się wydaję, bo wdg niej ja chcę żeby to była prawda (?!?!?!) bo tak będzie mi łatwiej, a ja po prostu mam zły charakter i błonę dziewiczą straciłam najebana tak że nie pamiętam komu dałam dupy (słowa MAMY <3!!!). Jej ulubionym słowem wobec mnie które brat podchwycił było pasożyt, nie ma to jak być dzieckiem które nazywa się pasożytem :( Przyjaciółka podzieliła się wiedzą ze swoją mamą i jej mama na to - nie zadawaj się z nią - ofiara będzie zawsze ofiarą. Nie spotkałam się ze współczuciem.

   Usuń
 15. U mnie zdarzyło się tylko raz, tylko raz pamiętam. Na złomowisku w starym samochodzie, w dodatku nie pamiętam nic co działo się przez kilka lat - mam lukę w pamięci, wydawało mi się że nikt nie pamięta co się działo w dzieciństwie ale ja nie pamiętam nic, aby ten jeden raz pamiętam aby że mnie rozebrali i oglądali. Od tego czasu minęło 10 lat teraz zaczęłam się spotykać z bardzo fajnym mężczyzną ale nie wiem czy jak pójdziemy dalej nie spanikuje, a nie mogę mu powiedzieć o czymś co nie było nawet gwałtem chyba, a jak mi nie uwierzy i uzna za wariatkę, bo nie mam dowodów, a na razie bardzo jest mi z nim dobrze, ale może lepiej już odpuścić sobie

  OdpowiedzUsuń
 16. Wiele lat temu jako dziecko przezylam traume. Rodzice stracli w jednym roku dwoje dzieci. Mialam 5 lat gdy bylam przy smierci starszego o 2 lata brata . Przez wiele lat zylam z poczuciem winy , ze stalam jak slup soli i nie moglam wydobyc z siebie glosu wolajac o pomoc. Widzialam jak sie utopil a przez wiele lat czulam , ze ojciec ma zal do mnie . Rodzice przezywali zalobe probujac pozbierac sie a zapomnieli , ze zostalam jeszcze "ja" . Nigdy nk ze mna o tym nie rozmawial od tego momentu jakbym stracila dziecinstwo .przyszlo na swiat mlodsze rodzenstwo, ozieblosc rodzicow brak uwagi chyba spowodowal, ze podobala mi sie troska i zainteresowanie wujka. Wykorzystal sytuacje bezbronnego dziecka nie wiem skad mialam w sobie swiadomosc zagrozenia ale prawie zawsze udawalo mi sie uciec z jego obiec. W pozniejszym wieku staralam sie unikac go , nie dopuszczac do jakiegokolwiek spotkania. Najwiekszy zal mam do rodzicow bo im powiedzialam o tym a oni zamietli to pod dywan i wysylali mnie na wakacje gdzie go spotykalam. Dorastalam a we mnie rozwijala sie ogromna niechec do mezczyzn . Nieufna do ludzi ale za to kochajaca zwierzeta one najlepszymi przyjaciolmi czlowieka sa . Bunt okresu dojrzewania , klutnie w domu w ktorym od lat rozkwitala patologia . Czeste wyzwiska w moim kierunku spowodowaly niska samoocene . Szyko zdalam sobie sprawe , ze musze czym predzej uciekac bo zwariuje .Mysli samobujcze bo psychicznie nie mialam juz sily zyc z tym wszystkim " co ja komu zawinilam zebym musiala to wszystkoznosic?". Zamiast ambitnych planow ksztalcenia sie zdobylam zawod i zaczelam sama utrzymywac sie wyprowadzajac sie z domu rodzinnego. W tym czasie poznalam niesamowitego mezczyzne , bardzo sie zblizylismy do siebie . Polubilam go poniewaz nie osaczal mnie jak inni , sluchal i obserwowal zbudowalismy przyjazn a potem na solidnym fundamencie powstala milosc . "zmory z przeszlosci" owszem wracaja przezylismy wiele kryzysow . 2 lata temu zniszczylam nasz zwiazek . Dalismy sobie szanse , jestesmy szczesliwym malzenstwem :). Wiem , ze sie rozpisalam EDYTA ale podswiadomosci nie oszukasz a ona podpowiada , ze masz do czynienia z dobrym czlowiekiem. Owsze nie jestes w stanie przewidziec reakcji , moze sie wstrzymaj jeszcze jesli masz niepewnosc . W zyciu borykam sie sama z przeciwnosciami losu ale wiem jedno , zebyuporac sie z demonami trzeba zaakceptowac to co nam sie przytrafilo a potem uswiadomic sobie , ze to nie nasza wina ! Zaprzyjaznic sie ze soba , pokochac siebie nie prowadzic do samozniszczenia. POwodzenia Zycze ;).

  OdpowiedzUsuń
 17. Ps. jeszcze jedno z uplywem lat minela zlosci, wsciekosci pozostal tylko zal , ze rodzice ktorzy powinni chronic wlasne dzieci zawiedli . Jestem czlowiekiem o wielkim sercu i nawet dla nich mam jakies wyrozumienie czy nawet dla takich chorych ludzi jak "on". Gdy dopada mnie niemoc i czuje sie rozbierana gwalcona wzrokiem przez mezczyzn podnosze odwaznie glowe i patrze i pewnie w oczy odwagi mi dodaje wyobrazenie jak stoja przedemna pol nadzy w smiesznych majtkach i strach znika :D.

  OdpowiedzUsuń
 18. Z mezem znamy sie 20lat i kilka razy wplatalam sie w romans . Prubuje znalesc jakies racjonale wytlumaczenie "dlaczego" kocham go ale ostanim razem cos we mnie peklo jakies pretensje ciagnace sie od dawna brak umiejetnosci sluchania i bagatelizowania gdy probowalam mowic co mnie "boli" slyszac , ze wyolbrzymiam sprawe bylam wsciekla i to sie zaczelo . Powiedzialam sobie koniec tego , przeszlismy pieklo zeby od nowa zbudowac na solidnym fundamencie to co budowalismy 20lat temu . Czy ktos mi wyjsci moje pokrecone zachowanie ? po co wplatywalam sie w te romase ? nie mielam nic z tego poza wewnetrzyn rozdarciem . Nigdy nie odczulam takiej bliskosci , wiezi czy satysfakcji jak z mezem a pomimo to powtorzylam to ze 3 razy . Chce zrozumiec moje poczynania i zapobiec temu w przyszlosci . Bede wdzieczna za madre uwagi . Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 19. Gdy człowiek we wczesnym dzieciństwie doznaje traumatycznego doświadczenia jakim jest molestowanie, bądź inna forma wykorzystywania jego osobowość zostaje pokawałkowana. Powoduje to iż ma jakby kilka osób w jednej osobie, które mogą aktywować się w różnych sytuacjach. Np. raz możesz być uległa, dać się krzywdzić innym (pozycja ofiary) innym razem krzywdzić innych, których się kocha (pozycja oprawcy), a jeszcze innym razem pomagać osobom, które tak po prawdzie krzywdzą nas, lub realizować siebie ratując innych (pozycja ratownika). Te trzy części posiadają osoby, które doświadczały traumy w dzieciństwie. Taki sposób funkcjonowania z trzema niezależnymi osobowościami jest bardzo trudny. Jedyna możliwość to scalenie tych "osobowości"/elementów w jedną, ale to da się zrobić tylko na terapii. Tak dla wyjaśnienia po takich doświadczeniach zwykły psycholog nie pomoże. Po doświadczeniach molestowania właściwym "lekarzem" jest psychotraumatolog. Co prawda jest ich mało, ale warto. Psychotraumatolog to osoba, która zajmuje się tylko osobami po przejściach traumatycznych a molestowanie takim właśnie jest. Pójście do psychologa po molestowaniu to tak jakby pójść do lekarza ogólnego przy raku jelita.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po doświadczeniach z psychologami to brzmi dla mnie sensownie... Molestowanie siedzi bardzo głęboko, u podstaw naszego bycia człowiekiem, bycia kobietą, mężczyzną. Mi psycholodzy kazali iść do psychiatry i brać tabletki - ale moim problemem jest nieprzepracowana przeszłość, którą tabletki mają zatuszować i pozwolić jakoś funkcjonować. Lecz kryzysy tylko manifestuja tą przeszłość, mam ją dalej spychać do nieświadomości i żyć od kryzysu do kryzysu, a w kryzysie żreć tabletki? Na molestowanie? Są jakieś specjalne dla nas?

   Usuń
 20. Gdy byłam mała byłam molestowana. Miałam może z 5/6lat. Mama miała ciągle to innego fagasa. Jak nie jeden molestował to drugi bił czym popadnie. Pamietam ze jeździłam z mama po psychologach, to było okropne. Kładli obrazki zdjęcia takich dla dzieci sylwetki ciała i kazali mówić co to jest każdą cześć, w osobnym pokoju bylo pamie tam dużo zabawek. Raz ta Pani mi postawiła mi na biurku tam dwa pudełeczka i karteczki z napisami o rodzinie. Na jednym pudełku było zły a na drugim dobry i kazała mi wrzucać kto do którego, to oczywiście wszystkich wrzuciłam do dobrego, bo po Kija miałam robić problemów, wtedy jeszcze tak zapewne myslalam. Teraz żałuję że nie zro bilam innaczej. Mieliśmy dwie części domu. W jednej fagas mojej mamy a drugiej my. Zawsze nam wyłączyłal wodę ciepłą żebyśmy tylko kapali się w jego. Podgladywal nas, wystawial swojego m jak się kapalismy, czasem nawet i do wanny nasikal. Potem się wprowadziliśmy do innego fagasa który nas bil czym popadnie. Pamietam jeszcze ze były sprawy w sądzie. Ciężko było zeznawać jak sie było takim małym dzieckiem. Dwa lata temu zmarł mi dziadek. Bo stypie pojechaliśmy do babci na chwilę. Ja siedziałam sobie, siedziała ciocia z wujkiem też, i babcia zaczęła mówić że mama mnie chciała usunąć ze potem mnie zabić, Mówiła to tak jakby nie miała żadnych uczuc, jak to powiedziała to wyszła z pokoju, dobrze że ciocia była która mnie przytuliła bo ja miałam tak łzy w oczach ze myslalam ze zaraz pekne Ale nie chciałam nikomu pokazywać. I od tego zaczęły się moje najgorsze problemy. To co napisałam wyżej to właśnie mi zaczęło się partiami przypominać, nie wiem jak to opisać. Zaczęło się pierwsze spotkanie z zyletka, myśli samobójcze, dalej to jest, zaczęło się zaburzenia odżywiania i jest mi z tym dobrze, problemy z matka ciągle coś na mnie zawsze ja ta zła . Nikt z rodziny nic nie wie że ja to wszystko wiem. I nie dowie się. U nikogo z tym nie byłam i nie pójdę. Nie chce ciągle słyszeć że będzie dobrze jak wiem że nie będzie. Zresztą nie potrafię tak rozmawiać w cztery oczy.
  Ostatnio zaczęłam palić co ja bym nigdy nie pomyślała że wezmę do ust. Ale to pomaga tak samo jak zyletka.
  Mam teraz 18 lat. Sama sobie muszę radzić z wszystkim.

  OdpowiedzUsuń
 21. Cześć Claudia. Czytałam Twój wpis dwa razy. Co mogę powiedzieć . . . nigdy nie wierzyłam w terapie, ale trafiłam pod opiekę kobiety, która jest świetnym fachowcem i która sama przez to przeszła. potrafiła wychwycić sygnały, była kompletnie inna niż terapeuci z którymi miałam styczność w ośrodku odwykowym. Jedno co wiem to to, żeby wymazać chociaż część tego gówna, zamknąć drzwi potrzebna jest siła z zewnątrz. Jeśli chcesz żyć w klatce - nie ma problemu, pewnie będziesz powielać jakieś schematy przez kolejne lata. Przez lata powielałam w kółko to samo, miałam facetów kryminalistów, wiązałam się z kompletnie odjechanymi kolesiami . . .dopiero odkąd sprawa wyszła na jaw, czyli jakieś 4 lata temu, układam swoje życie i jestem coraz bardziej szczęśliwa. Co prawda mam swoje wzloty i upadki, ale wreszcie powoli mogę koncetrować się na swoim rozwoju a nie na uciekaniu przed cholernym bólem. Wiem jak radzić sobie ze stanami hipomanii a to już jest dla mnie bardzo wiele. Bo nie robie nikomu rozpierduchy .. . Ja też sobie radze sama - w sensie sama się urzymuje, mam szereg doświadczeń, niekoniecznie miłych ale
  teraz z nich korzystam. Czasami powraca mi nienawiść do siebie zwłaszcza jak ktoś mnie odrzuci, ale kurwa mać - Caludio, świat jest wielki, wiele w nim bólu, wiele cierpienia - oprócz tego też jest życie, miłość przyjaźń...to naprawde jest - tylko ty musisz chcieć to wybrać i zawalczyć o to. Od 19stego roku życia utrzymuję się sama, wpadałam w różne sidła, wiele razy dałam się wykorzystać. Jednak nie jestem już ofiarą!!! nie chcę być ofiarą i nie chcę zgrywac ofiary!!! to jest bardzo ważny punkt - nie chcieć być ofiarą. Z czasem rola ofiary jest mocna i też wygodna...ale czy to jest życie??? to nie jest ani życie ani szczęście. NIe chce Ci pisać jak ktoś mądrzejszy od telewizora, nie mam pojęcia co ze mną będzie, nikt nie wie co z nim będzie. Nie wiem czy znowu sie nie przeprowadze, czy znowu nie zaczne jakiegoś nowego życia . . . nie mam pojęcia. Ale wiem, że będę próbować żyć ile wlezie... dzisiaj dostałam odpowiedź w sprawie wyjazdu do Azji - Nepal i tamte rejony. Podróże pomagają jak jasna cholera, pokazują świat z szerszej perspektywy, pokazują, że nasza bieda nie jest największym dramatem na ziemi. jest dramatem ale w tych tysiącach dramatów żyjemy. Wybierz życie palenie picie, żyletki . . .zostaw to. Potrzebujesz szpitala psychiatrycznego??? jeśli tak to lepiej pójść tam od drugiej strony - nie jako pacjent a jako ktoś kto pomaga w tym zimnym piekle. A jak chcesz się zabić - to zabij się ale do końca - zabij wszystko łącznie ze swoimi wspomnieniami, swoją traumą... bardzo duże wrażenie zrobił na mnie twój wpis. ale to ty ty sama musisz o siebie zawalczyć. Niestety. My tak mamy. Co zrobić . .. POWODZENIA!!!

  OdpowiedzUsuń
 22. Ja też byłam molestowana przez starszego kuzyna przez około dwa lata. Trauma wycofanie samotność rozpacz itd kuzyn oczywiście ulubieniec rodziny. 6 prób samobójczych bezsenność pogryzione palce do krwi nienawiść do samej siebie itd. Dopiero kiedy pozwoliłam działać Bogu w moim życiu zaczęło się zmieniać. Dziś mam męża i dwójkę dzieci.jjesteśmy szczęśliwi i mam ogromne wsparcie u męża. przełomowym momentem było wybaczenie jemu sobie rodzicom Bogu. Nie powiem że nie powraca bo wraca ale na razie mam siłę do tego by przepracowywac po raz kolejny. Boli mniej.

  OdpowiedzUsuń
 23. WITAM,
  JA RÓWNIEŻ DOŚWIADCZYŁAM MOLESTOWANIA JAKO DZIECKO. TRWAŁO TO PRZEZ OSIEM LAT. MAM WIELE OBJAWÓW, O KTÓRYCH PISZĄ OSOBY, ZAMIESZCZAJĄCE SWOJE WPISY POWYŻEJ. DWA RAZY ZACZYNAŁAM TERAPIĘ, ALE ŻADNEJ NIE DOKOŃCZYŁAM, NIE CZUŁAM SENSU. JEDNAK CHCIAŁABYM ZAPYTAĆ O COŚ, CO NURTUJE MNIE OD WIELU LAT - CZY MOJA NIECHĘĆ DO ZAJSCIA W CIĄŻĘ I RODZENIA DZIECKA MOŻE BYĆ WYTŁUMACZONA MOIMI DOŚWIADCZENIAMI Z DZIECIŃSTWA?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry, trudno udzielić takiej odpowiedzi na odległość - są to tematy, które mogłabyś poruszyć z terapeutą. Wiem, że nie jest łatwo zmierzyć się z przeszłością, ale przyszłość staje się wtedy bardziej znośna. Wiele osób z traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa boi się, że ich dzieci mogłoby to samo spotkać - więc wolą im tego "oszczędzić". Często te doświadczenia powodują, że sami czują się jak dziecko (wymagające pomocy). Nie musi być to ta przyczyna, ale jeśli Ci to przeszkadza - warto dojść do źródła tej niechęci.

   Usuń
  2. I mogą mieć rację... Moje dziecko zaczęło wysyłać obajwy molestowania, wpychać sobie w pupę różne przedmioty z dziwnym uśmiechem na twarzy. mówiło że dziadka pupa boli i dzidzię też. Teraz jest sprawa w sądzie, lecz nie mam nadziej że oszczędzę mojemu dziecku traumy jaką sama przeżyłam. Potrzeba świadków i twardych dowodów - spermy w dziecku by udowodnić że ktoś je krzywdzi. Psycholog u którego byłam z tymi zachowaniami powiedziała mi że to objawy molestowania i muszę iść do prokuratury. Śledztwo trwa, skonfiskowali im komputery i nic więcej nie wiem. Od czasu gdy ojciec dziecka wie że ja wiem, nic więcej się nie działo. I co to śledztwo udowodni? Jak ochronić sowje dziecko? JAk?!?!?!?!?!?!??!!~??!??!??!?!?!?!??!?!?!?!?!??

   Usuń
  3. A jeśli się mylisz? Czy dziecko mówi o tym, co DOKŁADNIE dzieje się podczas jego pobytu u dziadków?
   Czasem nasze własne złe doświadczenia sprawiają, że projektujemy te lęki na nasze dzieci...a one bezkrytycznie to przejmują. Wyolbrzymiamy, przejaskrawiamy zachowania i zdarza się, że reagujemy nie na to, co jest rzeczywistym problemem. Sama tak robiłam - pod wpływem własnej traumy niemal "zadusiłam" samodzielność mojej córki, a nie dostrzegłam problemu, który miała w szkole, niezwiązanego z nadużyciem na tle seksualnym.

   Usuń
 24. Witam. Nie miałam zamiaru udzielać się tutaj, ale z drugiej strony przecież mogę zaryzykować tak naprawdę "niczym", a co mnie do tej pory nie zabiło to może już mnie tylko wzmocnić.
  Również jestem dzieckiem molestowanym seksualnie. Przez kuzyna, chociaż to połączenie, molestowanie i kuzyn jest bardzo wymuszone.
  Nie pamiętam kiedy się zaczęło, nieczęsto chcę o tym myśleć, ale staram się, bo wiem że to samo nie minie.. muszę to przepracować. W wieku 13/14 lat przełamałam się i powiedziałam mamie. Tak naprawdę tylko dlatego, że myślałam że jestem w ciąży. Mimo, że nie było nigdy jako takiego stosunku.. nie wiem czy nawet zdawałam sobie sprawę na czym to polega. Już wtedy byłam w depresji. To takie uczucie, kiedy masz 13 czy coś koło tego, świeci słońce, inne dzieci się bawią, Ty też chcesz, ale w Twoim świecie stale pada deszcz i jakby zjadał Cię od środka.. co jeden dzień, coraz mniej czujesz życie, a że wychowano Cię w katolicyźmie, modlisz się jako dziecko jak tylko potrafisz, żeby zabrał to coś, ten ból którego nie umiałam jeszcze wtedy nazwać. Potem modlisz się żeby zabrał Cię do siebie, oficjalnie jako dziecko oświadczasz, że nie chcesz żyć, ale coś w Tobie postanawia wołać o pomoc dalej.
  Takie wspomnienia wracają urywkami, czasami. Jest tego tyle, że mogłabym napisać książkę. Kiedy się zaczęło.. nie mam pojęcia. Wiem, że będe chciała się dowiedzieć.
  Myślę, że w mojej rodzinie się o tym nie myśli. Znam ich schemat. "Ona ma już 22 lata więc to już przeszłość." Czasami ich za to winię, ale czym ą winni ludzie, którzy nie przeżyli tego co ja? Nigdy nie zrozumieją z czym to się wiąże. Dla mnie z codzienną walką o każdą godzinę. Nigdy nie jest łatwo i zapominam o tym. Winię ludzi, że mają takie a nie inne problemy, że narzekają na tak głupie rzeczy, że nie wiedzą jakie mają szczęście. A przecież nie mogę ich za to winić..
  Chciałabym tutaj napisać jak sobie radzę, co mi pomaga, bo może ktoś inny skorzystałby z tego, lecz mam jakieś niejasne przeczucie, że nie zabrałabym się do tego jak należy albo że pominęłabym coś ważnego. Chciałabym założyć bloga, ale nie czuję się na to jeszcze gotowa.
  Wiem,że tak wiele pokonałam i jaka długa droga przede mną.
  Prawie całkiem nad sobą panuję, wszyscy mają mnie za osobę bardzo pewną siebie i tak jest. Nienawidzę się bać. Jeśli coś sprawia, że się boję, staję temu naprzeciw. Najgorsze są objawy psychosomatyczne. Przez długi czas miałąm problemy z tym, że np ktoś by mnie niespodziewanie przytulił itd. Dzisiaj staram się to przepracowywać, jest lepiej ale nie znowu dobrze. Najbardziej boję się sytuacji, w której ktoś ma mnie złapać za rękę. Teraz pisząc to przypomniałam sobie jak on to robił. Brał mnie za rękę, żebym go dotknęła. Obecnie kiedy ktoś bierze otwarcie moją rękę, natychmiast staje się wilgotna.. coś jakby jakiś utajony strach, który mówi mi że mam się bać. Denerwuje mnie ta reakcja mojego ciała. Tak samo kiedy to piszę i o tym myślę. Czy da się to jakoś zwalczyć? Nie chciałabym zaczynać kolejnego ciągu u psychiatry który kończył się lekami, potem odstawieniem i zaprzestaniem wizyt. To bez sensu. Bardziej pomagam sobie poprzez samodzielne zastanawianie się nad tym wszystkim oraz pisanie pamiętnika, ale bardzo chciałabym się dowiedzieć czy da się to jakoś "naprawić". Te nerwowe reakcje ciała.
  Pozdrawiam i nawet liczę na odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję Ci bardzo za podzielenie się swoją historią. Jak najbardziej powinnaś dzielić się swoimi sposobami na radzenie sobie z trudnym doświadczeniem. W Polsce to jest ciągle temat tabu mimo że statystki są przerażające. Odcięcie się od ciała jest bardzo częstym zjawiskiem, bo to ona uruchamia tę pamięć emocjonalną związaną z wydarzeniem. Jest to proces odwracalny, zobaczysz gdy spotkasz na swojej drodze kogoś kto Cię pokocha - wtedy powoli skojarzenia z dotykiem będą się zmieniać. Nie należy wywierać na sobie presji, dać sobie czas - bardzo dobrze, że spisujesz swoje wspomnienia, je trzeba wyrzucić. dobrze gdybyś zaprzyjażniła się ze swoim ciałem - nie traktowała go jako odrębnego bytu. Pomocne mogą okazać się masaże (wykonywane przez kobietę) i refleksologia - jest to naturalny i bezpieczny dotyk przyzwyczajający ciało, że owy dotyk nie boli. W większych miastach są dostępne warsztaty z bioenergetyki Lowena - również polecam, bo dzięki nim można nauczyć się czuć emocje poprzez ciało i równoważyć je. Wskazane również posiadanie zwierzątka, którego można się przytulać:) W razie dalszych pytań pisz.

   Usuń
 25. Jestem 42 letnią kobietą.Pierwsze wspomnienia sięgają końca lat 70,początek 80.Miałam 4-5 lat,Dziś myślę,że wszystko zaczęło się kiedy byłam jeszcze młodsza.Bardzo się bałam.Ten strach paraliżował mnie tak bardzo,że chciałam ciszej oddychać.Zawsze miałam pragnienie zniknięcia,schowania się jak najgłebiej choćby pod szafę,ale to nie działało.Zawsze zostawałam odnaleziona i wywleczona z ukrycia.Często rzucana.Najboleśniejszy raz był o kaloryfer.Moja matka pracowała w tym samym budynku,(to było mieszkanie służbowe)nigdy niczego nie słyszała,ani się nie domyślała.Przynajmniej tak wtedy myślałam.Mój ojciec był dla mnie bardzo surowy i srogi.Dla znajomych i rodziny wręcz przeciwnie tzw.dusza towarzystwa.Nie rozumiałam tego.Wiedziałam mimo wieku,że to jest nienaturalne.Nigdy,przez całe swoje życie nie powiedziałam do niego..Tato.Nie umiałam.Jeśli musiałam coś powiedzieć używałam formy bezosobowej.W naszym mieszkaniu odkurzacz włączony był bardzo często.Dokładnie pamiętam jego wycie.Nie było słychać kiedy płakałam.Wyciągnięcie odkurzacza wiązało się zawsze z jednym.Tego zbrukania nie można zmyć nawet kiedy mija kilkadziesiąt lat.Nie znam niczego co byłoby równie brudne.Wiedziałam,że to jest mój ojciec,wiedziałam ,że to co mi robi jest złe,ale miałam zasznurowane usta.W ogóle mówiłam bardzo mało.Starałam się,żeby nie wykonywał na mnie kar,np za nie dość umyte drzwi.W domu musiało być bardzo czysto i to był mój obowiązek.Jeśli cokolwiek się znalazło np. co nie było sterylne to najpierw wyciągany był skórzany,czarny wojskowy pas.Potem pobita zmuszana byłam do"posłuszeństwa absolutnego".To bolało.Kiedy miałam 13 lat brat mojej matki coś zauważył.Odbyła się jakaś rozmowa za zamkniętymi drzwiami,której treści nigdy nie poznałam.Wiem tylko,że matka nie protestowała.To był piątek,trzy miesiące przed końcem roku szkolnego.W poniedziałek byłam w nowej szkole,w siódmej klasie.Zamieszkałam u babci.Nie wiem jak to możliwe,ale ona nie znała głównego powodu mojego stałego przyjazdu.Po latach powiedziała tylko,że wujek powiedział,że nie mogę tam mieszkać,bo dziecko nie może tak ciężko pracować,że musi się uczyć.Teraz sądzę,że chciał uniknąć skandalu,bo to było małe środowisko.Najbardziej poszkodowana w tej sytyacji byłabym pewnie tylko ja.Miałam dokładnie 40 lat, kiedy powiedziałam jej co za tym stało.Babcia wciąż żyje i mam tylko ją.Matka umarła.Mam brata ,ale żadnego kontaktu.On wie co się stało,ale się odsunął.Moje dorosłe życie zaczynam dopiero teraz rozumieć.Nigdy nie interesowali mnie rówieśnicy,jedynie starsi.Nie wierzę kobietom ,uważam ,że są zdradzieckie.Miałam dwie operacje guzów w piersi,potworne bóle miesiączkowe,jedno poronienie.Nie mogłam zdrowo urodzić,nie było żadnego rozwarcia.Teraz od 8 lat borykam się z nieustającymi kobiecymi zapaleniami.Błąkam się od lekarza do lekarza..bez rezultatu.Przez dwa lata korzystałam z pomocy psychologa, nie pomogło.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie rezygnuj, tylko szukaj innego terapeuty. Takiego, do którego będziesz mieć zaufanie. To twoje życie, nie rezygnuj w żadnym razie, tyle życia przed tobą, masz szansę zmienić je.

   Usuń
 26. Czyli wszystko tłumaczy czemu jestem taka, a nie inna. Czy to oznacza,ze juz nigdy nie bede tym kim chcialabym byc?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A najgorsze było powiedzenie o tym bliskiej osobie po zdazeniu, ktora w ogole nie zareagowala. Masakra. Bardzo czesto czuje sie pusta w srodku,na ogol jestem nieszczesliwa i izoluje sie od ludzi. Uciekam od szczesliwych zwiazkow. Lubie bol,eksperymenty i adrenaline. :( Nie chce miec dzieci bo bije sie, ze ktos rowniez moglby je skrzywdzic. To chore...

   Usuń
 27. Mam pewien dylemat. Własciwie zdarzyło się to tylko raz, kiedy mialam moze 11 lat. Powiem wprost. Wujek chciał władować łapy pod koszulke. poprosił zebym usiadła na kolana itd. Uciekłam. Nie zatrzymywał mnie. Wiem,że w sumie nie jest to tak tragiczne przezycie ale trauma pozostała. I czasem doświadczam dziwnego uczucia, które towarzyszy mi z dziecinstwa. Czasem sie zastanawiam czy moze takich zdarzen nie bylo wiecej tylko po prostu moja pamiec to wyparla. Sama nie wiem czy chce znac odpowiedz na to .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie było w sumie podobnie. Moi rodzice się rozwiedli jak miałam 5 lat, bo matka piła i prowadziła dom otwarty, każdy mógł przyjść, zjeść, spać... jak miałam 12 lat, to mojej mamy kuzyn u nas spał i w nocy wszedł mi do łóżka, zaczął się do mnie dobierać, uciekłam i powiedziałam mamie, kazała mi nic nie mówić, żeby jej partner nie zrobił awantury i krzywdy temu kuzynowi. Błagałam ją, żeby on już u nas nigdy nie spał. Niestety, u nas w domu zawsze goście mieli więcej praw niż domownicy i znowu zdarzyło się to samo, znowu kazała być cicho. On potem przychodził do nas, klepał mnie przy mojej mamie, a ona nie reagowała. Moja babcia, która jako dziecko była zgwałcona, też o tym wiedziała i też nic nie zrobiła. A jak partner mamy po kilku latach się dowiedział, to mama zapytała mmie czy jestem z siebie zadowolona, że zrobiłam taki cyrk, a na pytanie partnera czemu nie zareagowała, odpowiedziała, że ona w sumie nie jest pewna czy ja mówię prawdę. Teraz mam 19 lat, ostatnio wróciło to do mnie. Żal do matki, złość. Długo to bagatelizowałam, myślałam, że faktycznie przesadzam. Nie potrafię zrozumieć mojej mamy... Sama mam roczne dziecko i bardzo się staram, także dla mojego narzeczonego, ale ostatnio mi ciężko. Obydwoje jesteśmy po przejściach, on jest po terapi uzależnień. Więc jesteśmy abstynentami, kochamy siebie nawzajem i synka, ale przeszłość ciężko zamknąć w szafie na zawsze. Dziś widzę, że niektóre moje zachowania mogą być spowodowane tamtymi doświadczeniami. Dobrze to wiedzieć, by móc sobie samemu pomóc. Dziękuję za możliwość wypisania się, było mi to potrzebne.

   Usuń
 28. zajebisty wujek...k....

  OdpowiedzUsuń
 29. Witam wszystkich,
  po przeczytaniu komentarzy chcialbym i ja cos dodac od siebie.

  Jestem ofiara molestowania od kiedy sie urodzilem, istnieja takie rodziny w ktorych gwalt jest forma inicjacji. Wykonuje sie je w specyficzny sposob. Usypia sie dziecko za pomoca narkotykow po czym gwalci analnie. Wykonuje sie to chlopca w celu zniszczenia osobowosci. Uszkodzenia rdzenia nerwowego. Potem blokuje sie dziecku pamiec za pomoca technik hipnozy i oczywiscie wdrukowuje klucz do podswiadomosci.
  Potem tylko wystarczy urzyc klucza i dziecko mieknie. Po wszystkim, pozostawia sie kilka sugestii dla usmierzenia bolu.
  O tym fakcie psychologia milczy.
  Efektem ubocznym jest totalna amnezja, ale podswiadomosc odtwarza swoja role.
  Poprzez gwalt niszczy sie osobowosc, w jej miejsce mozna implantowac dowolna role dla dziecka, a potem ja modelowac. Dziecko zatraca swoja nature powoli stajac sie bezwolnym odtworca scenariusza oprawcy.

  Wszystko bylo jak w bajce, grzeczne ulozone dziecko, stateczna rodzina. Ot normalnosc. A ja walczacy z kilkoma osobowosciami, nie mogacy znalezc swojej roli.
  Ot ADHD plus dojrzewanie tlumaczyli rodzinie.
  Az stalo sie, poznalem kobiete i poszedl impuls. Podswiadomosc wyrzucila wszystko.
  Sprawa w sadzie przegrana, bo zyje w swiecie fantazji seksualnych i chce pieniedzy od rodziny. Opinia pisana pod dyktando zamawiajacego - matki
  Psycholog probowal mi pomoc, ale nie mial kodow dostepu i nie mogl przejsc przez zapory jakie ktos pozostawil w mojej psychice. Nie potrafiono mnie zahipnotyzowac.

  A dzisiaj szukam siebie, mam 30 pare lat i budze sie z krzykiem. Boje sie ludzi, boje sie kobiet, uciekam w nature.
  Kiedy zamykam oczy mam przed soba wizje jak spie, ale jestem swiadomy, do pokoju wchodzi matka, mowi jakas liczbe, dostaje w zwodu, wchodzi na mnie i dochodzi do stosunku, odchodzac cos mamrocze.............. Nawet nie chce myslec ile razy tak bylo. Pomijam seks oralny i obmacywanie.

  To co zrobila mi matka to jak sztylet wbity w moja dusze. Jest rana i krwawi, powoli
  tak zeby bolalo, nie zeby zabilo, ale zebym nigdy o niej nie zapomnial.

  Przepraszam za osobisty wpis, ale musialem.

  Pozdrawiam Jakub

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jezu... trzymaj się chlopaku. Musisz być bardzo dzielny ze to przezyles :( wspolczuje tragedii. Trzymam kciuki za Twoje zdrowie i mam nadzieje ze wszystko się ulożywienie ��

   Usuń
 30. Tak mi wstyd,chciałabym opowiedzieć wszystkim o tym... Kiedyś powiedziałam mamie, miałam wtedy sześć lat. Nie uwierzyła mi. Więc kto by uwierzył? Dziś mam 28 i nadal pamiętam i to boli. Oprawcą był własny ojciec, alkoholik. Kiedy to piszę płaczę. Co by to zmieniło, jeśli bym opowiedziała wszystkim? ojciec ma teraz raka, przecież to bez sensu.

  OdpowiedzUsuń
 31. Hej jak to wstyd? Czego masz się wstydzić? Przez lata się wstydziłam nie wiedziałam czego aż w końcu też to wypowiedziałam na głos. Miałam duże problemy ponieważ kazirodctwo wciąż jest tematem tabu i jak poszłam do terapeuty pierwszego lepszego to powiedziano mi, że "tatusia sobie wymyśiłam"... są symptomy, Ty masz to wyryte w pamięci. Skoro mama nie uwierzyła - trudno, moja też nie. Ale nawet teraz jako osoba anonimowa, możesz się wypowiedzieć, możesz powiedzieć całemu światu. TO NIE JEST TWOJA WINA!!!!BYŁAS DZIECKIEM, ZAATAKOWAŁ CIĘ OJCIEC I DOROSŁA OSOBA, TY TEGO NIE CHCIAŁAŚ!!! NIE ZROBIŁAŚ NIC NIC ZŁEGO. Napisz nam swoją historię, opowiedz ją a jeśli nie masz odwagi, to wypisz ją dokładnie na papierze, na komputerze, po prostu wyrzuć ją z siebie, wtedy skonfrontujesz się z tą historią do końca. Szukałam tyle lat pomocy i zrozumienia. W koncu znalazłam, w koncu też udało mi się zamknąć te drzwi. Czasami tylko mam jeszcze napady lękowe wieczorami, czy w specyficznych sytuacjach, ale po 30 latach udręki, seks jest wreszcie przyjemny, nie wzbudza poczucia winy, nie uciekam, nie upijam się by poradzić sobie z bliskością...po prostu. Powiedziałam swoją historię NA GŁOS <3 Tulę Cię z całego serca, wszystkiego dobrego, trzymaj się młoda dzielnie gdziekolwiek jesteś ;)))))))))

  OdpowiedzUsuń
 32. kochani rozumiem was wszystkich. Tez mam ojca zboczeńca,pochodze z rodziny wielodzietnej.Matka już nie chciała więcej dzieici wiec poswiecala mnie dla zaspakajania seksulanego ojca.Z drugiej strony wyczuwalam od niej zawsze zawisc w moim kierunku, pewnie tez była zazdrosna.Nie gwalcil mnie, ale naruszal intymność spiac z nim w jednym lozku.A w ciągu dnia poklepywanie po czeciach intymnych oczywiście ,,przez przypadek. Dzis jako dorosla już osoba zmagam sie z fobia spoleczna, jestem ciagle samotna.Ciagle sie zmagam z myślami czy jeszcze wybaczać czy znienawidzić zarówno matce jak i ojcu.
  Można powiedzieć ze już wybaczyłam, ale znow incydent ojca który był raz pod wpływem alkoholu i ,,niechcący,, poklepal po tylku przywrocil cala moja agresje i zlosc.W tej chwili już nie wybaczam, nie pozwole sie już tknąć, wygarnelam mu w twarz wszystko co o nim mysle, mam nadzieje ze zrozumial cokolwiek ten jego zakuty leb.Moja zlosc wyszla na zewnątrz, nie pozwole sie już krzywdzić.Najgorsze ze czuje przywiązanie do rodziny choć powinnam z nimi zerwac kontakt.Nadal jestem sklonna do powswiecen kosztem samej siebie.

  OdpowiedzUsuń
 33. Ja jestem osoba z takim przeżyciem.Miałam 17 lat kiedy mój dziadek kazał mi się napić alkoholu i potem zaczął mi cos robić.Pan Bóg mi zabrał to wspomnienie.Wiem tylko ze sąsiad zadzwonił po moją ciotka i odwiozla mnie do domu.Odpowiedzialność za to że l ezalam polnaga została zrzucona na mnie i tak już zostało.Byłam już dorosła osoba (I dalej jestem z identycznymi problemami jak powyżej )kiedy zmarła moja babcia-żona dziadka.On zrobił to znowu-próbował bo nie doszło do stosunku-onanizowal się.Niedługo potem zmarł.Tylko ja zostałam z problemami.Nie potrafię się otworzyć przed nikim żeby stworzyć bliską relację-aż do bólu pragnę zwykłej nocy w ramionach kochanego człowieka,żeby wiedzieć ze jestem mu potrzebna do życia a nie do łóżka.Kiedy mam się kochać udaje kogoś innego-mam tylko mechaniczna przyjemność bez tego zaufania drugiej osobie.Palę papierosy-uspokajają mnie.Jestem w związku,ale czuję,że to nie jest to.Nie potrafię się otworzyć przed tą osoba-jakoś tak po prostu.Takie głupie uczucie ze zamiast przytulania i kilku ciepłych słów uslyszalabym ze są ważniejsze problemy.Proste pytanie dlaczego jestem z kimś takim.Prosta odpowiedź -bo nie zdążyłam to dobrze poznać.I mnie jest B.duża rezerwa w stosunku co do kontaktów mesko-damskich.Wyczuwam,że nie ma takiej szczerości i momentalnie się zamykam.Też chcę odnieść sukces,ale to po prostu dlatego,że wiem,że mnie na to stać. (Mam opinię psychologiczno-psychiatryczna-ponadprzeciętne inteligentna (dlatego wyglądam na osobę bardzo zimną -trudno taką mam twarz),z bardzo niskim poczuciem wartości i odporności na stres,jednocześnie mam zachowane wszystkie normy społeczne i posiadam zdolność krytycznego myślenia.To wszystko obwarowane jest bardzo wrogą tak określił to lekarz postawa w stosunku do dzielenia się problemami osobistymi-wychowywałam się w rodzinie patologicznej-jestem ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej).Może komuś te moje słowa pomogą i zrozumie że nie jest sam.Może chcę tego samego I wyje w środku bo nie wie jak zetrzeć z siebie ten smrod-ja to odczuwam jako smród.Czasem wacha swoją rękę czy nim smierdzi-dziadek złapał mnie za rękę i chciał żebym go dotykala. Nie znam recepty na siebie bo nie wiem jak zareaguje gdy się przytule do kogoś i zacznę płakać.Może to jest to lekarstwo-zrozumienie,nieodtracenie i przytulenie z całych sił.

  OdpowiedzUsuń
 34. Witam, jestem ze swoją partnerką od prawie roku. Niedawno zwierzyła mi się, że była molestowana w dzieciństwie ( miała około 6 lat ) przez swojego ( wtedy 18 letniego ) kuzyna. Staram się być dla niej cały czas wsparciem i teraz rozumiem jej niektóre zachowania. Próbowałem ją namówić żeby powiedziała prawdę "światu" aby kuzyn poniósł konsekwencje. Ona uważa że ich wspólna babcia oraz mama tego kuzyna by tego nie wytrzymały i skończyło by się to ich załamaniem psychicznym a w przypadku babci w podeszłym wieku śmiercią. Uważa również że tego kuzyna już spotkała kara bo jest nieudacznikiem życiowym. Proszę, pomóżcie mi. Jak mogę jej pomóc. Od paru tygodni odkąd się dowiedziałem codziennie przed snem widzę twarz tego gościa i wyobrażam sobie jak się na nim mszczę. Co robić w takiej sytuacji ?

  OdpowiedzUsuń
 35. Dzien dobry - nie jestem profesjonalistką, ale mojego ojca również nie podałam do sądu. Jeśli Pana dziewczyna tego nie chce, to nie można - moim zdaniem, pchać tego na siłę. Ważne żeby pomóc Jej. Jeśli przyjdzie czas i ona poczuje siłe, będzie mogła sama zadecydować co zrobić z kuzynem. Niech Pan nie wyobraża sobie zemsty na tym człowieku, życie sie na nim zemści wystarczająco. Pana zemsta będzie niepotrzebnym aktem zła w Pana życiu, to co zrobił ten człowiek pociągnie Pana do tworzenia czegoś złego w Pana życiu. Moim zdaniem - Pana zadaniem jest dać dziewczynie Miłość. Nie zemsta ją podniesie, a Pana Miłość. To w jaki sposób będzie traktował Pan ją i jej ciało. To jest najważniejsze. Nie zło. tylko Miłość

  Najserdeczniejsze pozdrowienia

  OdpowiedzUsuń
 36. witam, czy ktoś kojarzy terapeutę o nazwisku Rubinowska - okolice Krakowa. Moja żona leczy się tam z podobnych przeżyć ale od kiedy podjęła terapię między nami jest tylko gorzej. Obawiam się że źle się to skończy, chcę żonie pomóc ale nie pozwala sobie pomóc a ja tracę już wiarę i siły do boksowania się z jej przeszłością, jest apodyktyczna i opryskliwa, nie znosi sprzeciwu, chce wyłącznie decydować o tym jak nasze życie ma wyglądać. Zaniedbuje nie tylko relacje małżeńskie ale co gorsza również macierzyńskie. Potrafiła po drobnej sprzeczce wynieść się z domu na tydzień nie zważając na naszego 6-cio letniego synka. Teraz też powinna dawno być w domu - jest godz. 23.
  Dziecko położyło się w jej łóżku czekając na mamusię, a ona znów nie wraca. Izoluje się od nas, unika obowiązków domowych, wolny czas w domu najchętniej przesypia i ewidentnie pozostaje w pracy dłużej niż musi - taki mam sposób na unikanie nas. Życie z kobietą która nie chce w rodzinie oparcia i motywacji do walki z tym i depcze uczucia i rodzinę to naprawdę koszmar. Czasem myślę że trzyma mnie przy niej już tylko dziecko. Ono jest dla mnie najważniejsze i nie dopuszczę choćby kosztem własnego szczęścia żeby się wychowywało w rozbitej rodzinie. Sam miałem pochrzanione dzieciństwo, ojciec alkoholik, ciągłe awantury i ucieczki z domu z obawy o własne bezpieczeństwo, sypianie po obcych domach, stodołach itd. Kiedy się powiesił przysięgałem sobie ze łzami w oczach że będę kiedyś najlepszym ojcem i mężem, nie podejrzewałem co przewrotne życie mi przygotowało. Przysięgałem sobie też że już nigdy nie wpuszczę patologii za próg. Kiedyś o tym żonie powiedziałem, zrobiła mi awanturę że nazywam ją patologią, nie zrozumiała co mam na myśli, nie chciała i nie próbowała. Jej tok rozumowania to ciągła podejrzliwość i doszukiwanie się wszelkich symptomów zdrady i podstępu w każdej nawet najlepszej intencji, czasem potrafi wypaczyć wszystko co chcę jej powiedzieć i pogłębić spięcie pomiędzy nami. Co najgorsze nie waży konsekwencji swoich destrukcyjnych zachowań, nie liczy się tęsknota i płacz dziecka, ważny jest tylko jej gniew. Żyje jak wieczny student a mąż i dziecko przytrafili się jej tylko przez przypadek, chyba najlepiej byłoby jej samej. Mój synek w nocy kiedy coś mu się przyśni woła tatę, nie mamę, to nie jest normalne dla sześciolatka, a mama po powrocie z pracy rzadko czuje potrzebę pójść ucałować śpiącego malucha. Ja po śmierci ojca marzyłem tylko o jednym, że już odebraliśmy wszyscy w domu pulę batów od życia i teraz sam założę szczęśliwą rodzinę, że to tylko ode mnie zależy, znajdę sobie czułą, delikatną i łagodną kobietę i będę dla niej wszystkim tym kim nie był ojciec dla mojej matki... Życie jest beznadziejne. Myślę że chyba jeszcze ją kocham i chcę jej pomóc ale musi się zdecydować przyjąć tę pomoc bo ja też mam tylko jedno życie do stracenia a chciałbym przeżyć je szczęśliwie. Poza tym muszę chronić dziecko i zrobię wszystko żeby miał spokojne i beztroskie dzieciństwo.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj,
   wiem co przezywa Twoja zona. Mimo iz jestem facetem po przejsciach mam podobne stany. Postaraj sie ja zrozumiec. Gdy dusza boli nie da sie wziasc APAPu!!! Ten bol jest tak straszny, ze nie wiesz co masz ze soba zrobic.
   Prawdopodobnie w tobie widzi swojego oprawce, a pani terapeutka to jakas konowalka. Problem lezy duzo glebiej.
   Nauka milczy o duszy i jak funkcjonuje psychika. Sa tzw. obrazy zycia zapisane w polu swiadomosci to jak klisze-sytuacje ktore odtwarzamy. Kiedy przekroczy sie cienka granice pomiedzy rzeczywistoscia a tymi obrazami popada sie w obled. Demontaz tych obrazow musi zrobic wyspecjalizowana jednostka. To jak cofanie sie w przeszlosc i przemodelowywanie kazdej sytuacji.
   Ty tez musisz to zrobic. To trudne, ale nie pojdziesz do przodu, bo za kazdym razem te obrazy beda wracac i brudzic twoja psychike.
   Zawsze dozymy do tego by ukarac sprawce, a co jesli sprawca jest nietykalny lub nie zyje juz?
   Mozna tworzyc swiaty rownolegle jak scenariusze filmowe, wchodzic do nich i przemodelowywac dany problem a potem te dane przenosic do swiata obecnego.
   W dwoch slowach nie da sie tego wyjasnic.
   Watpie bys znalazl kogos, kto sie tego podejmie, bo zacieranie sie granic moze prowadzic do obledu rowniez prowadzacego.
   Jednakze sproboj samemu.
   Jak ty sie zmienisz to zona wroci. Gwarantuje to.
   Na poczatek pozbadz sie tatusia, ktory boi sie poniesc konsekwencji wlasnych wyborow i chowa sie za twoimi plecami. To jego duch, wplywa na twoje mysli, albo inaczej jego energia.
   To jego sie boi twoja zona i dlatego ucieka z domu. Odetnij sie mentalnie od ojca, przywolaj go w myslach i wygarnij mu to co mu chciales powiedziec cale zycie, jaki byl i jaki to mialo wplyw na ciebie. Oczysc sie chlopie z tych emocji.
   Potem pomysl jaki powinien byc idealny ojciec, w koncu takim chcesz byc dla twojego dziecka. Wejdz w te role!!! Ale najpierw wygarnij ojcu, wybacz mu jego slabosc i odpusc. Potem to samo z matka.
   Poczujesz sie lepiej.
   Dasz rade, te obrazy sa w tobie: idealnego ojca i matki-zony.

   Pozdrawiam

   Usuń
 37. Ja zostałam wykorzystana w swoim własnym domu, przez dorosłego syna znajomego rodziców... Przypomniałam to sobie na początku liceum, jako dziecko musiałam to sobie wyprać z pamięci. Nie pamiętam dokładnie co się stało, wiem na 100% że zostałam dotykana ale obawiam się że było gorzej. Pamiętam okropny wstyd i obwinianie się a przecież miałam kilka lat... Z radosnego, otwartego i pewnego dziecka, stałam się wycofana, zamknięta, zawstydzona. Zaczęły się wagary, narkotyki, depresja. W końcu nie zdałam do następnej klasy i trochę ogarnęłam się. Poszłam na techniczne studia i je skończyłam. Rodziców ani kiedyś ani tym bardziej później nie powiedziałam o tym. Wiem, że złamałoby im to serce, bo wiem ile wysiłku włożyli w to abym miała dobre dzieciństwo. Radziłam sobie z tym sama. Teraz mam 29 lat, nigdy nie byłam z siebie zadowolona. Seks nie sprawia mi przyjemności. Jest dla mnie koniecznością, w końcu mam męża, nie mogę go karać za moje dzieciństwo. Nie mam też pracy od 3 miesięcy, bo ciągle chce komuś udowodnić że coś osiągnę w życiu w konsekwencji nie wychodzi to, bo tylko jak coś zaczynam to rezygnuję bo wydaje mi się że jestem nie wystarczająco dobra. Jestem strasznie nieśmiałą osobą, pod wpływem alkoholu staję się taka jaka byłam w dzieciństwie, czyli uśmiechnięta, odważna, wygadana. (Całe szczęście że nie mam problemu z alkoholem) Wiem, że taka właśnie jestem, tylko to ciągle we mnie siedzi. Boję się ocen ludzi, chcę aby wszyscy mnie lubili. Nie potrafię sobie poradzić z mężem, który z kolei ma DDA, bo boję się odrzucenia. Myślałam że z wiekiem, nabiorę dystansu, że życie jakoś się ułoży. Niestety, prawda jest taka że nie umiem. Powiedziałam o moim problemie dwóm przyjaciółkom, ale więcej o tym nie rozmawiałam. Powiedziałam również dla męża, ale nie jestem pewna że mi uwierzył (bo przecież nie wszystko pamiętam). Myślałam kiedyś aby pójść na terapię, nie potrafię jednak się przełamać. Wydaje mi się że jestem za stara, że to śmieszny problem. Wydaje mi się że ludzie mają ważniejsze problemy i psycholog mnie wyśmieje. Ciągle chce coś osiągnąć, aby ludzie mnie podziwiali, bo sama siebie nie znoszę. Przez to wszystko coraz bardziej zamykam się w sobie. Nie umiem rozmawiać o swoich problemach, mimo że mam w okół siebie ludzi na których mogę liczyć. Cały czas myślę, że to sama pokonam.

  OdpowiedzUsuń
 38. Przyczyna wszystkich problemow jest zapis w ciele ktory jest polaczony z obrazem powstalym w umysle. Zapis w ciele jest motorem pojawiajacego sie ciaglego napiecia i proby zrelaksowania go. Poniewaz nie mamy zielonego pojecia jak pracowac z tym niepokojem - bo nie wiemy skad ten niepokoj sie bierze, siegamy po narkotyki, siegamy po dziwnych partnerow, po wszystko co spowoduje rozladowanie napiecia. Rozladowanie napiecia wiaze sie z autodestrukcja, co w konsekwencji prowadzi do samoponizenia i rozpaczy - a to daje poczatek kolejnemu cyklowi: poczuciu winy, lekowi i probie jego rozladowania.
  Niektorzy z nas ida w agresje na zewnatrz, niektorzy z nas ida w agresje do wewnatrz...a wszystko to przez zapis w ciele i nie puszczanie traumy. Przez lata nasze doswiadczenia to w wiekszosci powtarzanie traumy - jestesmy gwalceni, jestesmy wystawiani przez samych siebie na proby, na ktore nie mamy ochoty. Zapis ktory mamy w ciele robi swoje. Ciagle nad nami pracuje to co jest nie puszczone - rozpacz, gniew, strach i wscieklosc.
  Cos nam drga na programie i nie wiemy co...cos co ciagle nam brzeczy i nie pozwala zyc normalnie... co to jest? zmieniamy miejsca zamieszkania, partnerow, ciagle uciekamy uciekamy od tego cichego zabojcy jakim jest zamkniete kolo - leku i wyladowania tego leku.
  Poniewaz nauczono nas wyladowywac lek kolejna porcja traumy - (bo) atakujacy zawsze porwacali, lub my sami powodowalismy zdarzenia, ktore potegowaly kolejne traumy, jestesmy uwiklani w nieszczesliwe zycie, w kompletnie patologiczne zwiazki i potworna iluzje samych siebie. Jestesmy wykonczeni tym strachem i glodem milosci... pograzamy sie coraz bardziej zamiast pracowac nad soba. Terapia jest skuteczna pod warunkiem, ze znajdziemy terapeute, ktory nie bedzie sie bal spolecznego tabu, ktory bedzie umial znalezc w nas te subtelnosci jakie towarzysza w trakcie pojawiania sie terapii - to male wystraszone dziecko, ktore nie ma zielonego pojecia jak wydostac sie z piekla i dorosnac.
  To jest dosc obszerny temat, najwazniejsza jest praca z cialem. To cialo trzyma zapisy, cialo powoduje ciagly nawrot nalogowego rozladowywania leku za pomoca okolicznosci, ludzi i reakcji na to co sami wytwarzamy. Dla kogos kto nie ma kontaktu z cialem, zycie jest bardzo trudne. Skupione na glowie, na intelekcie. Nie ma mowy o seksualnosci a juz nie daj boze o bliskoci za ktora przeciez potowrnie tesknimy. Bardzo pomagaja techniki EFT, oraz TRE . Jesli ktos chce ze mna pokorespondowac zapraszam na priv - zosia.bazgier@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 39. zaczęło sie gdy miałam 5 lat.Teraz mam 45.To był przyjaciel rodziny,autorytet mojego taty.Był zaradny,cwany,bogaty...cieszył sie szacunkiem i podziwem.Miał wszystko czego moja rodzina nie miała,auto,ładny dom itd.Były to czasy głebokiej komuny i mimo ,ze rodzice sa wykształconymi ludzmi ,mieli dobre posady,nie żyło sie nam w takim dostatku.Imponował mi ten hmm człowiek.Często bywałam u tej rodziny bo było to kilka kroków od mojego domu.Ludzie Ci nie mieli dzieci,było mi tam dobrze,miałam u nich nawet kapcie...Gdy przychodziłam on dotykał mnie,swoimi genitaliami rownież...Wiedziałam ze mam nie mowić...nie zadawał mi fizycznego bólu więc mocno sie nie przeciwstawiałam....i tu jest problem...obrzydzenie do siebie ze na to pozwalałam,że nie zawsze uciekałam...Gdy przebił mi błonę dziewiczą powiedziałam mamie ze mam plamke na majtkach...mama obejrzała ale pomyslała ze są po prostu brudne...jak to u dziecka może sie zdarzyc.Trwało to z 7 lat...bardzo czesto ...az zaczęłam dorastać i z przerażeniem stwierdziłam co sie stało....Zerwałam kontakty z ta osobą,unikałam go i jego żony...i wtedy poczułam żal że nikt tego nie widział...nie wiem czy jego zona też nie.Powiedziałam o tym mojemu chłopakowi nie bardzo wiedział co z tym zrobić...nie umiał i nie umie mi pomóc,jest moim mężem od 20 lat....Wpadłam w silny alkoholizm,depresje.Teraz nie piję 7 lat,stany lękowe miewam często,biorę antydepresanty....walćzę ze sobą...W zasadzie esteśmy już b.szczesliwą rodziną,mam własna działalność,cudownych synów,kochającego męża i rodziców...ale nie mogę sobie wybaczyć ze pozwoliłam mu na to,że tato sie z nim przyjaznił,ze miał go za kogoś lepszego.Ten...człowiek nie żyje...bywam przy jego grobie by wybaczyć albo narobić mu na grów...nie mogę zadnej z tych rzeczy zrobić.W dodatku jego zona zyje i pławi sie w dostatku mając o sobie i mężu super zdanie,ma sie za lepsza bo jest bogata.Chciałabym wypluc jej w twarz ze jest zoną pedofila !Zapytać czy nie wiedziała bo to dziwne że sie nie domysliła....Boję sie jednoczesnie że rodziców by to zabiło...i tak żyję sobie pozornie szczesliwie jednak z poczuciem ogromnej niesprawiedliwosci...

  OdpowiedzUsuń
 40. Witaj ja też przeżyłam koszmar z dzieciństwa byłam molestowana i gwałcona teraz mam straszny wstręt do mężczyzn chodziaże że mam narzeczonego który mnie wspiera jest przy mnie kiedy mam koszmary w nocy

  OdpowiedzUsuń
 41. Mam w rodzinie młodą osobę, która twierdzi że była molestowana raz w wieku 10 lat (teraz ma 15). Dodam, że nie chodzi o gwałt, ale osoba molestująca jest z rodziny. Czy dziecko może nie dać po sobie niczego poznać przez ten cały czas? Przytulać się ufnie do sprawcy, siadać mu na kolanach, jeździć do niego bez przymusu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę że dziecko w wieku 15lat nadal nie zdaje sobie sprawy ze zła jakie go spotkało dlatego nie widać nic niepokojącego. Ja byłam raz molestowana przez dziadka w wieku 6 lat, wyrzuciłam o z siebie jak urodziłam własne dziecko i sama zaczęłam się zachowywać w stosunku do własnego ojca jak do przestępcy. Przez długie lata nie dawałam nic po sobie poznać, pamiętam że wtedy po powrocie od dziadków powiedziałam w domu że mam tajemnice z dziadkiem, moi rodzice nawet nie zauważyli że coś takiego mnie spotkało. Tak że bardzo dobrze ze 15 latka o tym mówi już teraz, proszę o opiekę i nie lekceważenie. Pozdrawiam Aneta

   Usuń
 42. Jak natrafiłam na ten temat w charakterach ,po przeczytaniu powyższego artykułu zdałam sobie sprawę dlaczego jestem taka chociaż nie chce byc,dlaczego boli mnie zycie, dlaczego w pewnym okresie sie zachowywalam w sposob sprzeczny z wychowaniem,moralnoscia.. byl okres narkotyków byl okres przypadkowego seksu , cale Zycie nie wychodzą mi związki boje sie samotności czuje się gorsza chociaż mnie adoruja doceniają...pamiętam że w mojej katolickiej rodzinie ten występek dziadka wobec mnie byl przemilczany a ja nigdy nie otrzymałam pomocy terapeuty itp ..

  OdpowiedzUsuń
 43. Moja dzieeczyna byla mokestowana od kiedy pamięta do wieku 9 lat. Czesto też dostawala wpierdol ale brat kiedys zobaczyl co robi ojciec o gnoja posadzili. Potem gdy ojca wypuscili pojechala się z nim zobaczyc i wielokrotnir uprawiali seks. Czula się brudna i zła ale nie potrafila powirdziec nie, jak w koszmarrze. Po tym wziela rozwod i trafila do psychiatryka z kosmiczna psychoza. Tak się poznalismy. Teraz jakos idzie ale jest plochliwa, boi się ludzi, seks jest raczej wymuszony a niby orgazm trwa kilka sekund. Masturbowala się prawie cale zycie ale razem to zwalczylismy. Zfobilbym temu sjurwielowi piwnice fritzla do konca zycia. Aha i gosc pali crack i chleje.

  OdpowiedzUsuń
 44. Witam . Trudno mi się przyznać ale wykorzystałem seksualnie dziecko .Odsiedziałem za to .
  Mam teraz problem jak napisać do niego list z przeprosinami nie urażając go pod żadnym względem .

  OdpowiedzUsuń
 45. Ja. Ofiara molestowania. Długoterminowego. Szukam po 35latach pomocy. Częstochowa

  OdpowiedzUsuń
 46. Cześć, jestem Pamela Rosa Flores, wiarygodna i wiarygodna pożyczkodawca. Udzielam pożyczki z jasnymi i łatwymi do zrozumienia warunkami z 2% odsetkami. Zapewniam kredyty na działalność gospodarczą, pożyczki osobiste, kredyty studenckie, kredyty samochodowe i pożyczki na spłatę rachunków. Jeśli potrzebujesz pożyczki, skontaktuj się ze mną bezpośrednio: pamelarosaflores11@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 47. Jak pojadę do domu to wygarnę wszystko.przeczytałem wszystkie wpisy nie po jednym łzy mi leciały nie po jednym skoczyłbym z mostu. Przez przeszło trzydzieści lat żyje a nie pamiętam kiedy żyłem swoim życiem, od kąd pamiętam najpierw byłem molestowany mój oprawca onanizował się przy mnie i brał moje narządy w swoje usta, potem sam to robiłem z rówieśnikiem mając może ze 6 lat i nieco więcej. Później powiedziałem że jak nie przestanie to powiem ...i przestał a moje życie dalej tym wykolejonym torem się toczy uzależniłem się od zachowań powielanych przez oprawcę chcem z tym skończyć raz a dobrze nie dotykać się tam nie myśleć o przechodniach czy postaciach z tv. Wszędzie gdzieś ktoś się znajdzie kto odpowiada typowi...młody ,ładny wesoły niewinny taki jak ja kiedyś kiedy nie wiedziałem co tak do końca się ze mną dzieje. Moje spieprzone dzieciństwo i to przez kogo ... Jestem co prawda mężem i ojcem ale myślę o rozwodzie bo nie wiem czy nie popełnię tego co mi zrobiono na swoim dziecku. Mam żal do osoby co widziała a porzuciła dobro swego dziecka bagatelizując to wszystko .Czy moje życie mogło wyglądać inaczej

  OdpowiedzUsuń
 48. Witam, chciałam zasięgnąć porady. Mam sny które ciągle wracają, śni mi się że mój ojciec mnie dotyka a ja staram się bronić i wyrywać a jemu i tak się udaje mnie dotykać. Może dlatego że zawsze uważałam swojego ojca za zboczeńca i mnie brzydził. mam 28 lat i nie pamiętam by ojciec mnie dotykał. czy te sny mają podłoże molestowania czy mogą mieć podłoże zdania jakie mam o ojcu. proszę o jakąś opinie czy mam to po prostu zostawić i mnie wchodzić w ten temat?

  OdpowiedzUsuń
 49. Hej. Mam 19 lat i byłam molestowana we wczesnym dzieciństwie. Od ok. 5-10 roku życia. Nie pamiętam wszystkiego dokładnie. Pamiętam tylko, że działo się to prawie każdej nocy. Najpierw przychodził i łaskotał mnie, a potem wpychał mi na siłę język do buzi, gryzł itd. Nie pamiętam więcej. Wiem, że była to rutyna.
  Słyszałam też nieraz, jak gwałcił moją mamę.Widziałam również te obrazy.
  Dzisiaj jestem "normalną" dziewczyną, chodzącą do liceum, śpiewającą i spełniającą marzenia. Chodziłam do psychologa, ale przestałam, ponieważ przy każdej wizycie odczuwałam okropny stres.
  Boję się, że przypomnę sobie coś więcej.
  Nie mogę spać, chyba że z moim chłopakiem, lub jak się upoję alkoholem albo wezme tabletki na uspokojenie.
  Chciałabym znaleźć miejsce, gdzie spotykają się ludzie po takich przejściach i rozmawiają między sobą. Chciałabym poczuć, że w końcu ktoś mnie rozumie i wie, jak to jest być skrzywdzonym w ten sposób przez własnego rodzica.
  Z moim ojcem urwałam kontakt. Zbieram się, by powiedzieć mu wszystko w twarz i założyć sprawę sądową na ten temat.
  Bardzo wszystkim Wam, życzę wszystkiego dobrego i jak najwięcej miłości, której nie dostaliśmy kiedyś.
  Bardzo Was wszystkich kocham. Trzymam kciuki za siebie, jak i za Was. Miejmy odwagę.

  OdpowiedzUsuń
 50. Skutki psychiatryczne: autyzm? To akurat bzdura.

  OdpowiedzUsuń
 51. Nie chcę mówić o szczegółach, nie mam przekonania. Wie o tym kilkoro przyjaciół którzy są dla mnie jak rodzina. Zaczęło się w bardzo wczesnym dzieciństwie, w wieku 10lat miałam już myśli samobójcze. potem byłam krzywdzona przez inne osoby. Wpadłam w prostytucję. 7 razy w psychiatryku, nie chciałam żyć. To co jest w tym najgorsze - zmaganie się z tym bezsensownym wielokrotnym poczuciem winy i gdy spotyka mnie cos dobrego - włącza mi się tryb niedowiarek. Zmagam się od lat z nieprawidłowym napieciem mięśni jednej z nóg - przemęczona noga w próbach obrony kiedyś, przy tym problemów z chodzeniem czy jazdą na rowerze kłopotów nie mam; a biegać w maratonie nie muszę :) Dziękuję autorce artykułu. Chciałabym o sprawie od strony duchowej. Jest opcja trwałego pozbycia się traumy i ogółu syfu z tym związanego. Gdy taka byłam, "na dnie", w szpitalu psychiatrycznym (7 pobyt; 3 lata temu) ordynator oddziału jaj sobie nie robił z prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej, pastor z którym wcześniej miałam kontakt głosił mi o wolności której na imię Jezus Chrystus, która ten syf m.in prostytucję, niedorosłe cząstki, palenie papierosów (rok bez dymka jestem!), okazjonalne upijanie się przy okazji tych błędnych i grzesznych próbach ukojenia bólu, fałszywy mur obronny w postaci tuszy (obecnie: - 20kg a potem +6kg z powodu rzucenia palenia a sięgnęłam wagi 106kg) i inne; ten cały ból, niemoc którą jest to parchate oskarżenie i traumę. 2,5 miesiąca po 7 pobycie w psychiatryku stałam się wierzącą uczennicą Jezusa, pozwolilam Mu... 4 dzień po, gadam z kimś o Nim i po raz pierwszy strachu brak a potem ćwir ćwir o tym szczęśliwa do innej przyjaciółki o tym że taka akcja gdy z jej szwagrem rozmawiałam. W zborze w którym jestem,żonie pastora powiedziałam ktora jest czynnym psychiatrą dziecięcym swoją drogą - nie chcę zachowywać się w niedorosły sposób gdy mam 34lata. Bogu dziękuję za tą wyrozumiałość, po raz pierwszy doświadczyłam walki rodziny o mnie a nie 'walki by bylo cacy dla ludzi'; wspomagają także osoby z innych zborów. Odkrywam, jeszcze wyję wieczorami, zalamalam się i zaniedbałam sprawy na studiach podyplomowych i skończy się to powtarzaniem ostatniego semestru. Nie jestem jedyną studentką powtarzającą semestr, Bogu dziękuję za to że regulamin uczelni nie daje w mojej sytuacji wilczego biletu. A mam gdzieś że później niż reszta grupy. Mam odwagę marzyć o zalożeniu rodziny i bez znaczenia jest prawny stan wolna po 1 nieudanym małżenstwie. Mam odwagę marzyć o białej sukni ślubnej i dziś śpię w białej koszuli nocnej i białej pościeli, noszę białe koszulki, takie głupolstwo a bardzo pomaga. Gdy w tryb wygłupiam się wpada moja 5 letnia kotka, adoptowana ze schroniska w wieku 2 miesiecy i energiczna jak kociak - nie wyrabiam ze smiechu! Pozdrawiam i tulę kochani! Co do osób które nas skrzywdziły - oddzielnie ogarniają się lub nie przed Bogiem który dał im szansę przez to co zrobił Jezus. w razie gdyby któryś sprawca cwaniakował np.przez zastraszanie czy manipulację, nie traćmy nadziei. To boli i może przestraszyć i coś takiego nie jest mi obce. Prawo od diabła nie jest. Gdy ktoś się nie łapie wg kodeksu karnego z paragrafu o przedawnieniu na zgłoszenie a dzięki Bogu sprawa postępuje, opcje prawne wyczerpane nie zostały - jest jeszcze opcja z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego pt.zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu innych a tu szpital bez zgody nie mniej niż z powodu próby samobójczej. Trzymajmy sie kochani! Tulę! K.

  OdpowiedzUsuń

Wpisz swoje imię, wybierając pole NAZWA z listy. Możesz komentować za pomocą konta FB, klikając Facebook Comment. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin strony.