Co zdradza nasze ciało? Niespójne sygnały naszych rąk i nóg czyli wykrywanie kłamstwa - część II


W poprzednim artykule omówione zostały niektóre z kategorii wskaźników, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy analizowaniu zachowań niewerbalnych (czytaj Cześć I ). Analizowane były sygnały płynące z głowy oraz oczu, natomiast poniżej zostaną omówione pozostałe, niemniej ważne kategorie - ręce, nogi oraz postawa ciała.

Ręce


a. Ramiona

Istotne jest określenie w jakim położeniu znajdują się ramiona. Ich pozycja może wskazać uczucia wobec rozmówcy lub tematu konwersacji. Do ruchów ramion należy obracanie, wznoszenie, wzruszanie i opuszczanie. Jeśli występuje zaangażowanie w rozmowę, ciało ma skłonność do ustawienia się równolegle do rozmówcy, natomiast jeśli nie, ramiona zostaną odwrócone.

b. Dłonie

Gesty dłoni dzielą się na trzy kategorie:

1. Symbolizujące (symbole)

Gesty tego typu mają przeważnie znaczenie bezpośrednie i są świadome, np. kiwanie głową jako aprobata, czy uniesienie palca do ust w celu poproszenia o ciszę.

2. Ilustrujące (ilustracje)

To forma otwartej komunikacji. Gesty mają na celu wzbogacenie komunikacji werbalnej, by ułatwić zrozumienie tematu oraz uwydatnić istotne informacje. Jako dobry przykład do zobrazowania tego typu gestów, może posłużyć mim, który ilustruje słowa za pomocą mowy ciała.

3. Przystosowujące do sytuacji (adaptatory)

Najczęściej gesty te służą łagodzeniu stresu. Zachowania pielęgnacyjne to jedne z najpopularniejszych ruchów przystosowujących do sytuacji. Do tego typu zachowań należy m.in, poprawianie ubrania, czy dotykanie włosów.

Nogi


Warto obserwować nogi naszego rozmówcy, ponieważ ludzie zwracają na nie zbyt mało uwagi, dzięki czemu mogą być dobrym wskaźnikiem stresu wiążącym się z kłamstwem. Interesuje nas każda forma ruchu nóg i stóp, bądź brak aktywności w partiach, które wcześniej były bardzo dynamiczne.


Postawa ciała


Analizując postawę ciała danej osoby, bierzemy pod uwagę kąt, pod jakim rozmówca zwraca się wobec słuchacza. Ruch ciała w kierunku przeciwnym do naszego jest uznawany jako sygnał niekorzystny. Może on przybrać postać oddalenia lub odchylenia się od nas, często w kierunku drzwi, czy ku potencjalnej drodze ucieczki. Istotnym jest zwrócenie uwagi, w którym momencie rozmowy występuje, ponieważ może być to sygnał nieszczerości. W trakcie konwersacji mogą pojawić się również ruchy odwrotne – dana osoba może zwrócić się w naszym kierunku. Ważne, by wiedzieć, że niekoniecznie będzie to oznaka akceptacji, ale może wskazywać na pragnienie dominacji, kontroli, a czasem zastraszenia. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest słuchanie wypowiedzi rozmówcy. Przydatna okaże się również analiza tonu i barwy głosu. Pozycja bioder również odgrywa istotną rolę, np. odsuwające się biodro w kierunku wyjścia lub zwrócenie nóg w stronę przeciwną do naszej, będzie sygnałem odrzucenia, unikania lub ucieczki.


Należy pamiętać, że sygnały świadczące o nieuczciwości nie są liczne i mogą być one jedynie oznaką stresu. Warto kierować się zasadą, że nie jest istotne to, co widzimy, ale to, co mowa ciała przekazuje o wewnętrznych procesach rozgrywających się w rozmówcy, zwracając szczególną uwagę w jakim momencie występują określone zachowania niewerbalne.

Nie można zapomnieć, że każdego człowieka cechują charakterystyczne dla niego reakcje na doświadczany stres oraz zestaw sygnałów, który ujawnia się, gdy kłamie. Wiarygodność wypowiedzi trudno określić zwłaszcza, gdy osoba znajduje się w stanie silnego napięcia. Niezwykle łatwo jest oskarżyć kogoś niesłusznie. Z tego powodu, najpierw należy ustalić zachowania typowe dla danej osoby i dopiero później, poszukiwać w tym wzorcu zmian.Autor: Joanna Światła

Na podstawie:
Walters Stan B., Kłamstwo cała prawda o… Jak wykryć kłamstwo i nie dać się oszukać, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Wpisz swoje imię, wybierając pole NAZWA z listy. Możesz komentować za pomocą konta FB, klikając Facebook Comment. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin strony.